۲۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۷
در دومین همایش ملی حقوق انرژی مطرح شد

١٢۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای توسعه صنعت نفت در برنامه ششم توسعه

براساس برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، توسعه صنعت نفت در این برنامه به ١٢۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

به گزارش عیارآنلاین،تالین منصوریان کارشناس ارشد سرمایه گذاری در معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت ایران عصر امروز (دوشنبه ٢٠ مهرماه)  در پنل تخصصی “فرصتها و چالشهای حقوقی- قراردادی پیش روی سرمایه گذاران در صنایع نفت وگاز و روشهای قانونی جلب، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران” که در دومین همایش ملی حقوق انرژی برگزار شد، سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت در برنامه ششم توسعه را ١٢۶ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: از این میزان، ٨٨ میلیارد دلار به صنایع بالادست و ٣٨ میلیارد دلار به صنایع پایین دست اختصاص دارد.

وی افزود: به این ترتیب، جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی اجتناب ناپذیر است.

منصوریان، نیاز به انتقال دانش و فناوری و نیاز به مدیریت قوی و یکپارچه را به عنوان الزامات در فرآیند جذب سرمایه گذاری مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: خوشبختانه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه، بند “ق” تبصره ٢ قانون بودجه سال ٩٣ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب سال ٩١)، مباحث خوبی را برای حمایت از سرمایه گذاران در بردارد.

وی در عین حال متذکر شد: نبود شفافیت برخی قوانین که امکان ارائه تفاسیر مختلفی از آنها وجود دارد، مشکلی است که برطرف کردن آن باید مدنظر مسئولان امر قرار گیرد.

براساس این گزارش، پنل تخصصی ” فرصتها و چالشهای حقوقی- قراردادی پیش روی سرمایه گذاران در صنایع نفت وگاز و روشهای قانونی جلب، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران” به ریاست علی کاردر معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی و با حضور کارشناسان متخصص در این زمینه در نخستین روز از دومین همایش ملی حقوق انرژی برگزار شد.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: