۲۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۶

تدوین برنامه نوسازی سازمان تات وزارت جهاد کشاورزی/ اصلاح نیروی انسانی و خصوصی سازی اولویت این برنامه

برنامه نوسازی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در قالب هشت محور و در راستای برنامه ششم توسعه و اثر بخشی بیشتر در بخش کشاورزی تدوین و برای بررسی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است.

به گزارش عیارآنلاین،دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ما، با اعلام این خبر، افزود: این برنامه به تایید وزیر جهاد کشاورزی و شورای سیاست گذاری وزارتخانه رسیده و درباره کلیات آن نیز با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اجماع کلی دست یافته ایم.

وی اقتصاد تحقیقات را یکی از برنامه ها و محورهای هشتگانه برنامه نوسازی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس این برنامه، تحقیقات این سازمان از نظر اقتصادی پایش می شود تا ببینیم کدام بخش های تحقیقاتی اقتصادی تر است و در کدام از بخش ها باید سرمایه گذاری بیشتری انجام شود.
زند گفت: بر اساس برآورد یک مقاله معتبر در سال ۲۰۱۵ ، سرمایه گذاری در بخش تحقیقات بین ۲۰ تا ۴۰ برابر ارزش افزوده به همراه دارد و ایران نیز به طور یقین به لحاظ ارزش افزوده حاصل از سرمایه گذاری در بخش تحقیقات از کف دنیا پایین تر نیست.
وی اصلاح ساختار و چابکسازی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج را از دیگر محورهای برنامه نوسازی دانست و تصریح کرد، در این زمینه اقدام هایی را آغاز کرده ایم که از جمله می توان به ادغام مرکز تحقیقات و آموزش، ساماندهی موسسه تک محصولی، آمایش بخش های تحقیقاتی و اصلاح هرم نیروی انسانی اشاره کرد.
معاون وزیر با اذعان به این که رشد کمی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی متوقف و بر ارتقای کیفیت تحقیقات و امور متمرکز شده ایم، بیان داشت: در این راستا ساماندهی مجدد ۳۱۴ ایستگاه تحقیقاتی و آزمایشگاه ها و اصلاح آیین نامه های هیات علمی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
وی خصوصی سازی تحقیقات و و اگذاری بعضی از امور به بخش خصوصی را، محور سوم برنامه نوسازی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برشمرد و اعلام کرد: تاکنون ۱۰۵ دانش فنی که تجاری شده اند به بخش خصوصی واگذار شده و فهرست ۱۰۰ دانش فنی قابل واگذاری به بخش خصوصی را آماده کرده ایم.
زند حضور بخش خصوصی در عرصه تحقیقات کشاورزی را کم رنگ توصیف کرد و بر واگذاری بعضی از حوزه های تحقیقاتی که به لحاظ اقتصادی برای بخش خصوصی با صرفه است، تاکید کرد.
وی در همین حال افزود: برای افزایش شرکت های دانش بنیان در این سازمان برنامه داریم ضمن آن که استفاده بخش تحقیقات از صندوق حمایت از سرمایه گذاری برای دانش های نوین را در دستور کار قرار داده ایم.
زند خاطر نشان کرد: تا کنون ۶۰ شرکت دانش بنیان در سازمان تحقیقات، آمموزش و ترویج کشاورزی تشکیل شده است.
وی همچنین از آمادگی این سازمان برای واگذاری بخش عمده ای از وظایف بعضی از موسسه های تحقیقاتی مانند پژوهشکده گل و گیاه، موسسه تحقیقات چغندرقند و پسته به بخش خصوصی خبر داد.
زند با بیان این که تقویت ارتباط با بخش های متقاضی با بخش های اجرایی و کشاورزان از چهارمین محور برنامه نوسازی تحقیقات است، ابراز داشت: در این زمینه طرح نظام نوین ترویج را آماده کرده ایم که به دستور وزیر جهاد کشاورزی در چهار استان گلستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و یزد به صورت پایلوت در حال اجرا است.
وی هدف از اجرای طرح نظام نوین ترویج را ساماندهی و تجهیز مراکز دهستان، پهنه بندی عرصه های تولید و راه اندازی شبکه دانش و اطلاعات عنوان کرد.
معاون وزیر درباره پهنه بندی عرصه های تولید، افزود: کشور به ۱۰ هزار پهنه تقسیم شده و در برنامه ششم توسعه مهندسان ناظر که جدید جذب می شوند، مسئول پهنه بندی می شوند.
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اضافه کرد: مسئول هر پهنه، سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و همچنین دانش روز را در آن پهنه تزریق می کند و مشکلات آنها را به وزارتخانه انتقال می دهد.
وی، استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقات بین المللی را پنجمین محور برنامه نوسازی خواند و گفت: در این راستا، برنامه همکاری مشترک با سازمان جایکا با هدف کمک به افزایش تولید دیم زارهای کشور و برنامه همکاری مشترک با سازمان سمیت برای تولید گندم آبی داریم.
زند، تاسیس یک مرکز بین المللی برای آموزش آب و خاک را در راستای استفاده از ظرفیت مراکز تحققات بین المللی عنوان کرد و تصریح کرد: قرار است مرکز آموزش امام خمینی(ره) در کرج، رویکرد بین المللی به خود گیرد و به عنوان مرکز بین المللی وظایفش را انجام دهد.
وی توسعه صادرات خدمات تحقیقات کشاورزی به کشورهای همجوار را از ششمین محور برنامه نوسازی تحقیقات، آموزش و ترویج شرف برنامه ششم توسعه دانست و اعلام کرد: بسیاری از دانش های فنی این سازمان قابل صادرات است و ما در زمینه هایی همچون دانش فنی برخی از بذور، واکسن، کودهای بیولوژیک، گل و گیاه و آبزی پروری، توانمند و تجربیات خوبی داریم.
معاون وزیر، تقویت تحقیقات کشاورزی در دانشگاه ها را هفتمین محور معرفی کرد و اذعان داشت: اکنون ۶۵۰۰ هیات علمی کشاورزی در دانشگاه و ۲ هزار هیات علمی در سازمان تحقیقات فعالیت می کنند که باید از این ظرفیت ها استفاده شود.
وی به انعقاد تفاهم نامه همکاری میان این سازمان و وزارت علوم اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه همکاری قرار است امسال از ۲۰۰ چایان نامه دانشجویی که در راستای سیاست های بخش کشاورزی است و با محققان سازمان ما مشترک است حمایت مالی کنیم.
 زند خاطر نشان کرد: در حال حاضر پنج طرح کلان ملی داریم که در شورای عالی عطف مصوب شده و با همکاری دانشگاه های متعدد در حال اجرا است.
وی با بیان این که در برنامه ششم به دنبال تقویت رویکرد همکاری با بخش تحقیقات دانشگاه ها هستیم، افزود: قرار است با همکاری فرهنگستان علوم و دانشگاه، ظرفیت تولید کشاورزی ایران را برآورد کنیم.
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: تدوین سند ظرفیت تولید کشاورزی کشورمان از سوی مراجع علمی دانشگاه، فرهنگستان علوم و این سازمان در واقع پاسخی است به پرسش بعضی از افرادی که علاقه مندند که بدانند ظرفیت تولید در ایران چقدر است.
وی در عین حال ساماندهی کتابخانه ملی را در چاچوب محور هفتم برنامه نوسازی تحقیقات عنوان کرد.
زند رتبه بندی اولویت ها را محور هشتم برنامه نوسازی تحقیقات وجود دارد که در بعضی از گرایش ها قوی، متوسط و ضعیف هستیم.
وی افزود:در آن بخش ها که توانمندی های تحقیقاتی کم است از دانشگاه ها، بخش خصوصی و بین المللی کمک می گیریم.
معاون وزیر ادامه داد: اکنون در حوزه تحقیقات کشاورزی ۸۳ برنامه اولویت دار داریم که در ۱۶ طرح محوری ساماندهی شده اند و ۱۶ طرح مردی در قالب ۵ طرح کلان ارایه شده است .
وی تحقیقات امنیت غذایی، تحقیقات منابع طبیعی، آب و خاک،تنوع زیستی،ذخایر ژنتیکی،تغیرات اقلیمی و تحقیقات اقتصادی و اجتماعی را جزء ۵ طرح کلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خواند.
زندخاطر نشان کرد:نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد تحقیقات ما مربوط به اولویت های معاونت ها و ۳۰ تا ۴۰ درصد تحقیقات مربوط به آینده نگری است ،زیرا تحقیقات برای حل مشکلات خرد است.
وی تاکید کرد:رویکرد ها، سیاست ها و برنامه های ما مشخص است و هرکس می تواند آن را مطالعه و مطالبه کند.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: