استاد اقتصاد دانشگاه تهران: افزایش جمعیت با افزایش تولید ملی رابطه مستقیم دارد

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در صورتی که اقتصاد کشور در وضعیتی باشد که بازدهی نهایی نیروی انسانی مثبت باشد، گفت: در این حالت افزایش جمعیت باعث افزایش تولید ملی خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر محمد جواد محمودی، شامگاه امروز در نشست تخصصی بررسی تحلیلی بر مناسبات جمعیت، نیروی کار، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی که در محل دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه در صورتی که اقتصاد کشور در وضعیتی باشد که بازدهی نهایی نیروی انسانی مثبت باشد، ابراز کرد: افزایش جمعیت باعث افزایش تولید ملی خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه جمعیت مطلوب از نظر درآمد ملی و تولید ملی حدی از جمعیت است که در آن بازدهی نهایی نیروی انسانی برابر صفر باشد، اظهار کرد: در چنین صورتی افزایش یا کاهش فیزیکی جمعیت باعث کاهش درآمد ملی خواهد بود.

محمودی با بیان اینکه یکی از وجوه تمایز مهم اندیشه اقتصادی قدیم و جدید به مفهوم ثروت و منشا آن مربوط می‌شود، گفت: در اندیشه قدما که ارسطو بارز‌ترین نماینده آنها است ثروت صرفا به نیاز‌های معیشتی انسان‌ها تعریف می‌شود و عرضه آن منحصرا به طبیعت باز می‌گردد.

پژوهشگر و محقق اقتصاد با اشاره به اینکه باید توجه داشت که انسان‌ها مصرف‌کننده ثروتی هستند که طبیعت به آنها ارزانی می‌دارد، اظهار کرد: نکته اساسی در اینجا این است که انسانها خود نقشی در تولید این منابع ندارند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در اندیشه مدرن، طبیعت سهم اندکی در تولید ثروت دارد و مقدار آن اساسا تابعی از کار و صنعت انسان‌ها است، ابراز داشت: به علاوه ثروت تنها در رابطه با نیاز‌های معیشتی تعریف نمی‌شود بلکه همه خواسته‌های انسانی اعم از ضروری و غیر آن در این تعریف جدید جای دارند.

وی افزود: در هر صورت انسان مدرن در مرکز تولید و مصرف قرار دارد و سطح معیشت و رفاه وی نه در سایه بزرگواری طبیعت بلکه با کار و همت خود او بهبود می‌یابد.

منبع: قطره

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: