میانگین مصرف بنزین کشور ٧١,۵ میلیون لیتر شد

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته منتهی به ١٧ مهرماه با یک میلیون لیتر افزایش نسبت به هفته قبل، به بیش از ٧١,۵ میلیون لیتر رسید.

به گزارش عیارآنلاین، در بازه زمانی یازدهم تا هفدهم مهرماه امسال،۵٠١ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شد که از مصرف روزانه ٧١ میلیون و ۵٧١ هزار لیتر این فرآورده نفتی حکایت دارد.

این میزان نسبت به هفته گذشته (۴٩٣ میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر) هشت میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر افزایش داشته است.

برپایه این گزارش، بیشترین مصرف بنزین در هفته منتهی به هفدهم مهرماه امسال با ٧٩ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر به روز پنجشنبه (١۶ مهرماه) و کمترین میزان مصرف آن نیز با ۶۵ میلیون و ١٠٠ هزار لیتر به روز جمعه ( ١٧ مهرماه) مربوط می شود.

مصرف بنزین سوپر نیز در بازه زمانی یادشده (یازدهم تا هفدهم مهرماه) با ۵٠٠ هزار لیتر افزایش نسبت به هفته قبل به ١٨,٨ میلیون لیتر رسید.

بر همین اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین سوپر کشور در این بازه زمانی دو میلیون و ۶٨۵ هزار لیتر بوده است.

منبع: شانا

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: