سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران پاسخ داد

کدام گروه از معلمان مشمول رتبه‌بندی نشدند?

سخنگوی آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به اینکه احکام رتبه بندی ۸۸ درصد از معلمان شهر تهران صادر شده است، پاسخ این پرسش را که کدام گروه از معلمان مشمول رتبه‌بندی نشدند را ارائه کرد.

به گزارش عیارآنلاین،مسعود ثقفی در خصوص رتبه بندی معلمان شهر تهران اظهار داشت:‌ احکام رتبه بندی بیش از ۸۸ درصد معلمان شهر تهران صادر شده است و نیروهای اداری و معلمانی که بیش از ۴ ساعت کسر ساعت موظف دارند، مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند.

وی افزود: ۵۶ درصد معلمان شهر تهران میانگین معادل ۳۸۰ هزار تومان و ۳۲ درصد میانگین معادل ۴۴۰ هزار تومان افزایش را در حقوق خود مشاهده خواهند کرد.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت:‌تعداد کل پرسنل شهر تهران حدود ۶۴ هزار نفر است که از این تعداد ۵۴ هزار نفر نیروی آموزشی بوده و مشول رتبه بندی می‌شوند. ۱۰ هزار نفر دیگر جزو نیروهای بخش اداری بوده یا دبیرانی هستند که بالای ۴ ساعت کسر ساعت موظف دارند، این گروه از افراد مشمول طرح رتبه بندی نمی‌شوند.

ثقفی ادامه داد:‌ افزایش حقوق ناشی از طرح رتبه بندی از اول مهر ماه در حقوق معلمان مشمول، براساس قانون محاسبه می‌شود.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: