صرفه جویی ٢ میلیارد لیتری در مصرف سوخت مایع سیستان و بلوچستان

اجرای عملیات گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان از مصرف سالانه نزدیک به دو میلیارد لیتر سوخت مایع در این استان جلوگیری می کند.

صادرات گازبه گزارش عیارآنلاین، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اظهار کرد: گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان علاوه بر ایجاد منافع اقتصادی برای کشور، از انتشار آلاینده های زیست محیطی نیز جلوگیری می کند.

حسن منتظر تربتی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده و با گازرسانی به پنج نیروگاه استان از مصرف سالانه ١,۴ میلیارد لیتر نفتگاز و ۵۵٠ میلیون لیتر نفت کوره جلوگیری می شود.

وی اعلام کرد: هم اکنون در مجموع بیش از ١,٩ میلیارد لیتر سوخت مایع در سطح این استان مصرف می شود که با اجرای این طرح تا پایان سال این مقدار به ١.٧ میلیارد لیتر کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تاکید کرد: گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان از تولید و انتشار سالانه ١,٨ میلیون تن دی‌ اکسیدکربن، یکهزار تن مونوکسید کربن، هشت هزار تن اکسیدهای ازت و ٢۴ هزار تن اکسید‌های گوگرد جلوگیری می کند.

وی با بیان این که گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان سالانه ۶۶٠ میلیون دلار صرفه جویی از طریق جایگزینی گاز با سوختهای مایع به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: هزینه این پروژه ١,٨ میلیارد دلار برآورد شده که با توجه به جایگزینی گاز با سوختهای مایع طی سه سال قابل بازگشت است.

به گفته تربتی، هدف از اجرای این طرح، ایجاد زیرساختهای لازم برای گازرسانی به شهرهای زاهدان، زابل، خاش، کنارک، چابهار و گازرسانی به نیروگاههای این استان است.

وی ادامه داد: برای تحقق این پروژه در مجموع بیش از ٩۵٠ کیلومتر خط لوله شامل، ٢۶۵ کیلومتر خط لوله ٣۶ اینچ (ایرانشهر به زاهدان)، ٨۵ کیلومتر خط لوله ١۶ اینچ (ایرانشهر به خاش)، ٢٨٠ کیلومتر خط لوله ۵۶ اینچ (ایرانشهر به چابهار)، ١٢٧ کیلومتر خط لوله ٣۶ اینچ و ١٢٧ کیلومتر خط لوله ٢٠ اینچ (زاهدان به زابل) احداث می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: علاوه بر اجرای خطوط یادشده، شبکه های تغذیه و توزیع گاز شهری و روستایی در شهرهای زاهدان، زابل، خاش و چابهار نیز اجرا می شود.

بر اساس این گزارش، قرارداد گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان به روش بی او تی، اوایل مهرماه امسال با حضور وزیر نفت امضا شد.

منبع: شانا

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: