سهام یک شرکت بزرگ روغن متعلق به عربستان است

خزائی، تولیدکننده روغن: متأسفانه یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید روغن سهامش متعلق به عربستان است/ دولت افراد معتمدتری از همکاران خود را برای ارائه گزارش به وزارت جهاد معرفی کند

به گزارش عیارآنلاین، خزائی تولیدکننده روغن نباتی در رابطه با وضعیت کنونی بازار روغن بیان داشت: بعد از دامپینگی که در طی هفته‌های گذشته صورت گرفت، پس از آن بازار روغن وضعیت آرامی را در حال حاضر پشت سر می‌گذارد و اوضاع بهتر از قبل شده است.

وی ادامه داد: چنان چه دولت بازار روغن داخلی برایش مهم است بهتر است افراد قابل اعتمادتری را برای کسب گزارش و ارائه آن انتخاب کند، متأسفانه برخی افراد گزارش‌های نادرستی را به وزارت جهاد ارائه می‌دهند.

وی تأکید کرد: چنان چه وزارت جهاد کشاورزی نظارت خود را بر بازار روغن و دانه بیشتر نکند، مشکلات این حوزه به این راحتی‌ها حل نخواهد شد.

این تولیدکننده گفت: کارخانه‌های کوچکی که با سختی بر سر پا ایستاده‌اند و هیچ گونه حمایت دولتی هم شامل حالشان نمی‌شود، سرمایه من خزائی و یا تولیدکننده دیگری نیست بلکه این سرمایه برای مردم و دولت خواهد بود. بنابراین چنان چه این سرمایه مورد حمایت قرار نگیرد، دودش نیز به چشم همه می‌رود.

وی تصریح کرد: متأسفانه یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید روغن سهامش متعلق به عربستان بوده و عربستان هم آن را حمایت می‌کند، نباید دولت در چنین شرایطی اجازه دهد که بنگاه‌های کوچک در مقابل کارخانه‌هایی که از سوی بیگانگان هم حمایت می‌شود نابود شوند.

خزائی در پایان خاطرنشان کرد: ما حرفی نداریم که باید در دنیای تجارت رقابت وجود داشته باشد، اما نه رقابتی که یک طرفش حمایت کشور بیگانه و طرف دیگرش بنگاه‌های کوچک بدون حمایت وجود داشته باشند.

منبع: نسیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: