نعمت زاده :

اظهار نظر نعمت زاده درمورد ذخایر شکر: نیاز به واردات داریم!

وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه از ابتدای سال گذشته ثبت سفارش جدید شکر نداشته ایم، گفت:برداشت چغندر به تازگی شروع شده و در مناطق سردسیر هنوز برداشت نشده است.

به گزارش عیارآنلاین،محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه برداشت چغندر به تازگی شروع شده و در مناطق سردسیر هنوز برداشت نشده است،گفت: از ابتدای سال گذشته ثبت سفارش جدید شکر نداشته ایم و موجودی شکر نیز به حداقل رسیده است.

عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اینکه  با شروع کار کارخانه های شکر عرضه بیشتر می شود، افزود:در حال حاضر کمبود استراتژیک شکر نه کمبود بازار وجود دارد و بازار از شکر اشباع است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تجار سفارشاتی از قبل داشته اند که به تدریج وارد کشور شده است، تصریح کرد: آمار گمرک نشان می دهد که نه تنها بر میزان واردات افزوده نشده، بلکه به تدریج به حداقل ممکن رسیده است.

منبع:خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: