صدوراحکام دانشجومعلمان ورودی٩٣تاپایان مهر

دکتر مهرمحمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان در بازدید از پردیس خواهران شهید هاشمی نژاد در مشهد مقدس، درپاسخ به پرسش یکی از دانشجومعلمان پیرامون زمان صدور احکام دانشجومعلمان ورودی ٩٣ دانشگاه فرهنگیان گفت: براساس توافق انجام شده با وزارت آموزش وپرورش، تاپایان مهر٩۴ احکام این گروه ازدانشجومعلمان صادرخواهدشد.

به گزارش عیارآنلاین، دکترمهرمحمدی در این بازدید که با حضوردکترصادق زاده معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان و دکتر مجتبوی سرپرست استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی، جمعه ١٧ مهر ازپردیس خواهران شهید هاشمی نژاد انجام گرفت، در جلسه ای با دکتر کاظمی سرپرست و معاونان پردیس یادشده شرکت و درباره موضوع های کارورزی، گروه های آموزشی، تشکل های دانشجویی، کانون های دانشجویی، اجرای طرح صلاحیت حرفه ای، مشکلات ساختمانی پردیس، فعالیت های بسیج دانشجویی، وضعیت بودجه فرهنگی، انجمن های علمی، ارتباطات بین المللی، وضعیت ومشکلات خوابگاه های دانشجومعلمان دختربه گفتگو پرداخت.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان در این جلسه گفت: با وجود اینکه شرایط علمی دانشجومعلمان دختر نسبت به دانشجو معلمان پسر از وضعیت بهتری برخوردار است، ولی امکانات خوابگاهی دختران محدودتر از پسران است.
وی افزود: تلاش میکنیم امکانات خوابگاهی دانشجومعلمان دختر بهبود یابد.
دکتر مهرمحمدی در بازدید از امکانات خوابگاه های دانشجومعلمان دخترشهید هاشمی نژاد و گفتگو با آنان درباره: امکانات بهداشتی،  سیستم تهویه، امکانات تهیه، نگهداری و پخت موادغذایی، وضعیت نمازخانه، امکانات ورزشی…  به پرسش های آنان پاسخ داد.
شایان ذکراست، دکتر مهرمحمدی روزشنبه ١٨مهر در پردیس شهیدبهشتی مشهد در همایش تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی شرکت و درمراسم افتتاحیه آن سخنرانی میکند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: