۱۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۱

کارکرد فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان باید پررنگتر از سایر دانشگاه ها باشد

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: ارائه راهبردی که تقویت کننده کارکرد فرهنگی باشد از اهمیت زیادی برخوردار است.

دانشگاه-فرهنگیان۲به گزارش عیارآنلاین، محود مهرمحمدی گفت: نکته مورد نظر در ارتباط با فرهنگ این است که فرهنگ در کلاس درس و در قالب برنامه درسی رسمی و الزامی شکل نمی گیرد و نمی توان برای تحقق فرهنگ مورد انتظار در بین دانشجویان فقط به برنامه های درسی و آموزشی مرسوم و وعظ ،و خطابه اکتفا کرد، در واقع ما باید به سمت راهبرد اتکاء به برنامه های خارج از کلاس و فرمت کلاسی در حوزه ی فرهنگ حرکت کنیم. فضا و فرهنگ حاکم بر دانشگاه اگر مطلوبیت داشته باشد و دانشجو در چنین فضایی تنفس کند به وضع مطلوب نزدیک می شویم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان افزود: نکته اینحاست که کارکرد  فرهنگی را به چشم فوق برنامه نگاه نکنیم. اطلاق لفظ فوق برنامه برای برنامه های فرهنگی، مفهومی معیوب را به ذهن متبادر می کند و انسان را از درک اهمیت و استلزامات آن باز می دارد. بلکه باید آن را به عنوان یک برنامه درسی متفاوت از برنامه درسی رسمی به رسمیت شناخت.
وی افزود: ما در دانشگاه فرهنگیان یک برنامه درسی داریم و یک برنامه ی درسی غیر رسمی و غیر الزامی. وقتی گفته می شود برنامه، برنامه مولفه هایی دارد. ظرف زمانی، مکان، منابع انسانی مجری و تدابیر و تمهیدات مختلف برای اجرا را می طلبد. این ملزومات هم برای برنامه درسی رسمی ضرورت دارد و هم برای اجرای برنامه های درسی غیر الزامی. مهم است.
مهرمحمدی تاکید کرد: باید کارکردهای فرهنگی را در قالب برنامه تعقیب کنیم، وقتی به این شکل فکر کردیم خود بi خود به منظومه ای از مولفه ها می اندیشیم.  به عنوان مثال: در دانشگاه فرهنگیان، برای تکمیل برنامه های آموزشی رسمی دانشجو معلمان از سال تحصیلی پیوسته را مطرح کردیم که مربوط به استفاده از ظرفیت زمانی تابستان در خدمت کارکرد فرهنگی است.
وی ادامه داد: برای تحقق این هدف، برنامه های متنوعی در تابستان امسال  طراحی شد و طیف وسیعی از دانشجویان تحت پوشش این  برنامه قرار گرفتند. امیدواریم این برنامه در سال جدید تحصیلی با قوت و قدرت بیشتری اجرا شود. از تدابیر دیگر اختصاص ساعاتی در  بخش بسیار فعال هفته به فعالیت های فرهنگی است تا دانشجو و استاد با فراغت از درس و کلاس رسمی به فعالیت های فرهنگی بپردازند. به این ساعات پنجره فرهنگی اطلاق شده و در نیمسال جاری ۳ ساعت برای آن پیش بینی شده است.
 منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: