اعتبار کیفیت بخشی سند تحول در چه اموری هزینه خرج می‌شود؟

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به مشخص شدن مجریان ۳۲۰ برنامه در نقشه راه این وزارتخانه گفت: یکی از احکام سند تحول این است که تا پایان برنامه ششم توسعه در هر منطقه آموزش و پرورش یک موزه علوم و فنون تهیه شود.

مهدی نوید ادهمبه گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا نیاز به تهیه نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است؟»، اظهار داشت: سند تحول بنیادین یک سند جامع استراتژیک برای آموزش و پرورش است که تا سال ۱۴۰۴ باید اجرا و مقدار اجرای آن در هر سال و مجریان آن در نقشه راه سند تحول آمده است.

وی افزود: نقشه راه سند تحول راهکارهای ۱۳۱ گانه سند را بررسی و ۳۲۰ برنامه از آن استخراج شده است که کدام برنامه‌ها در سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ باید اجرا شود.

نوید ادهم ادامه داد: مجریان برگزاری فعالیت‌ها مشخص شده است که کدام معاونت اجرا و همکاران آن چه بخش‌هایی هستند و بخش نظارتی که به آموزش و پرورش مربوط می‌شود در خود این دستگاه و بخشی که خارج از آموزش و پرورش است نیز مشخص شده است.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص اعتباری که برای کیفیت بخشی سند تحول در نظر گرفته شده است، گفت: در سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان و در سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان به کیفیت بخشی سند تحول اختصاص داده شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا عدد مربوط به کیفیت بخشی تماماً صرف این موضوع می‌شود؟»، خاطرنشان کرد: بخشی از اعتبارات مربوط به سال گذشته به طرح تعالی مدرسه که ۵۷۰۰ مدرسه انتخاب و آموزش‌هایی به مدیران داده شد، اختصاص یافت.

نوید ادهم افزود: عدد این اعتبار شفاف اما کوچک است؛ به عنوان نمونه یکی از احکام سند تحول این است که تمام مدارس باید به سیستم‌های فناوری مجهز شوند که عددهای میلیاردی نیاز دارد، یا اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه در هر منطقه آموزش و پرورش یک موزه علوم و فنون تهیه شود و اگر قرار باشد سند تحول در تمامی ابعاد عملیاتی شود نیاز به اعتبارات بالایی دارد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا اعتبار مربوط به کیفیت بخشی سند تحول در جای دیگر هزینه می‌شود؟»، گفت: خیر، این پول اندک است و در سر جمع آموزش و پرورش چیزی نیست ضمن اینکه وقتی بین آموزش و پرورش مناطق توزیع می‌شود عدد کوچک است.

وی افزود: به عنوان نمونه دیگر، تعداد پژوهش سراهای دانش‌آموزی ۳۰۰ عدد بود که با افزایش ۱۰۱ عددی آن را به میزان ۴۰۱ پژوهش سرا رساندیم که بخشی از اعتبارات مربوط به کیفیت بخشی سند تحول در آنجا هزینه شد.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: