کیفیت بخشی و استانداردسازی مدرسه، مهمترین هدف طرح تعالی مدرسه است

مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش گفت: کیفیت بخشی و استانداردسازی مدرسه مهم ترین هدف طرح تعالی مدرسه است که توسط تیم ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد.

عظیم محبیبه گزارش عیارآنلاین، عظیم محبی در کارگاه آموزشی و توجیهی برنامه تعالی مدیریت اظهار داشت: طرح تعالی مدیریت مدرسه یکی از پروژه های ملی است که بر اساس سیاست مدیریت آموزشگاهی طراحی شده است.
وی با بیان اینکه برنامه تعالی مدیریت مدرسه برای تمامی دوره ها است، افزود: وزیر آموزش و پرورش ، رئیس ستاد برنامه ریزی این برنامه است.
مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در کتابچه برنامه تعالی مدیریت مدرسه شاخص ها با استانداردهایی مشخص شده است که مدیر مدرسه باید بر اساس آن ها حرکت کند.
وی اضافه کرد: در برنامه تعالی مدیریت مدرسه تلاش می شود تا هویت متعالی در دانش آموزان شکل گیرد و در طول آموزش های علمی به مهارت های شغلی، انسانی و فردی نیز مسلط شوند تا شاهد حضور این آینده سازان به صورت تمام عیار در جامعه باشیم.
محبی با اشاره به اینکه هدف ما کیفیت بخشی و استانداردسازی مدرسه است، تصریح کرد: بر اساس راهکار ۱-۷ سند تحول بنیادین برنامه تعالی مدیریت مدرسه شاخص های کیفیت ساز دارد که توسط تیم ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در گام اول تدوین شاخص های کیفیت ساز و در گام دوم ارزیابی مدرسه توسط دانشگاهیان و در قالب کمیته ای از افراد بیرون مدرسه و صرفا براساس اندازه گیری شاخص ها صورت می گیرد.
مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش گفت: : نگاه کارشناسان باید نگاه سیستمی باشد چرا که  در طرح تعالی مدیریت مدرسه، بالا بردن کیفیت مدرسه مد نظر است که این طرح با نگاه به سند تحول بنیادین تنظیم و تدوین شده است و محتوای آن بر این اساس است.
وی ادامه داد: در آموزش و پرورش چیزی به عنوان شاخص برون داد و درون داد وجود ندارد و تنها فرآیند مطرح است که می توان از آن به فرآیند یاددهی و یادگیری، اخلاق و روابط انسانی، برنامه ریزی و رهبری، نظارت و ارزیابی، مشارکت همه جانبه دانش آموزان، والدین و کارکنان، نظام تشویق و انگیزش، فعالیت های فرهنگی، ورزشی و بهداشتی و فعالیت های اداری نام برد.
محبی افزود: در نظام آموزش و پرورش تاکید بر بکارگیری روش های خلاق، فعال و گروهی است که به هویت انسان در تمام ابعاد توجه دارد.
وی اضافه کرد: طرح تعالی مدیریت مدرسه یک راهبرد است و تکریم و تعالی انسان در این طرح در نظر گرفته شده است چرا که هویت انسانی، اسلامی و انقلابی مهم است و مباحث شهادت، ایثار و ارزش ها به عنوان یک هویت برای آموزش و پرورش اهمیت دارد.
مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: تقویت فرهنگ کارگروهی و مشارکتی، خلاقیت و نوآوری، بهره گیری از پژوهش و در نهایت تاکید بر اخلاق و ارتباطات انسانی از جمله موارد مهم در این طرح بشمار می رود که از اصول حاکم بر ارتقای کیفیت در مدرسه است.
وی بهره گیری از برنامه ریزی استراتژیک را یک اصل دانست و عنوان کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته مدل های مختلفی در تعالی مدیریت وجود دارد که همه ارکان مدرسه شامل دانش آموزان، والدین و معلمان و عوامل مدرسه در آن مشارکت دارند.
منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: