کارکنان آموزش و پرورش کمترین تخلفات اداری را بین همه کارکنان دارند

مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: روند تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش دریک سیر نزولی کاهش محسوسی دارد بطوری که به نسبت جمعیت یک میلیونی کارکنان بهترین عملکرد را در سلامت اداری دارد و به عنوان وزارتخانه نمونه در این شاخص انتخاب شده است.

علی نقی حصنیبه گزارش عیارآنلاین، علی نقی حصنی در گردهمایی دو روزه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت آموزش و پرورش منطقه چهارکشور که به میزبانی استان هرمزگان برگزارشد، افزود: هم اکنون میزان وقوع تخلف در این مجموعه که بزرگترین مجموعه دولتی در کشور است کمتر از ۳۵صدم درصد است که با این توصیف سالمترین مجموعه دولتی است.

وی اضافه کرد:۳۷هیات بدوی در مجموعه وزارت و ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور فعالیت دارند که برغم گستردگی اشراف کامل برهمه مسائل دارند.

وی تصریح کرد:همه ما کارگزار نظام اسلامی هستیم و باید سیره و روش اولیای صالح خدا و ائمه اطهار که ویژگی بارز آن عدالت محوری،مسوولیت پذیری،خیرخواهی،مهربانی،بخشندگی و ساده زیستی است را نصب العین قراردهیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ویژگی مورد انتظار مسوولان و اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان را دانش افزایی،امید بخشی،مردمداری،تهذیب نفس و حفظ اسرارکارکنان عنوان کرد و یادآورشد: علاوه براین کارکنان هیات باید با اغماض و رافت اسلامی برخورد کنند و به زیوراخلاق آراسته باشند و محبت و مودت اساس کار آنها باشد.

حصنی همچنین گزینش صالحان برای مسئولیت ها را درشمار یکی دیگر از ویژگی های مورد انتظار برشمرد و بیان داشت: آنچه مهم است اینکه رویکرد همه ما باید بر خدا محوری استوار باشد و بکوشیم در فضایی آرام چالش ها را باهدف اصلاح مرتفع نماییم.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش با ۱۳میلیون جمعیت دانش آموزی و یک میلیون کارمند در ۷۵۰منطقه آموزشی با۱۰۵هزارمدرسه ،بزرگترین مجموعه دولتی در کشور است که دارای بهترین عملکرد در سلامت اداری است.

علی کرمپور، مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان نیز در این گردهمایی با بیان اینکه آموزش و پرورش اساس همه فضائل و خاستگاه همه معارف است، اظهارداشت: بدون تردید راه رستگاری جامعه از مجرای نظام تعلیم و تربیت میگذرد و اگر این مجموعه کارآمد باشد می توان به اهداف توسعه و تعالی دست پیدا کرد.

وی افزود:عدالت و قضاوت دو امر بسیار خطیر در نظام اسلام هستند چرا که این دو مهم جایگاه والای خدای متعال است و اهمیت آن نیز در دین مبین اسلام نیز از همین جایگاه، واضح و آشکار است.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: