حدود ۷۵ درصد از ورودی های آموزش فنی و حرفه ای ما لیسانس و بالاتر هستند

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: اکنون بر اساس گزارشات اعلام شده، ۷۵ درصد از ورودی های آموزش فنی و حرفه ای ما لیسانس و بالاتر هستند.

مصطفی آذرکیشبه گزارش عیارآنلاین، سید مصطفی آذرکیش  با اشاره به اهمیت موضوع بیکاری در جامعه و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای، گفت: در آموزش متوسطه رسمی خود ۲ شاخه فنی و حرفه ای و شاخه کاردانش را داریم. با وجود آنچه که بر وزارت آموزش و پرورش تکلیف شده است، دغدغه بیکاری در بسیاری از کشورهای دنیا دیده می شود.

وی ادامه داد: برخی کشورها زیرساخت های خود را آماده و حضور دانش آموزان را در هنرستان ها پررنگ کرده اند. در پسا تحریم به سمتی می رویم که نیروی کار ماهر را داشته باشیم چراکه اکنون بر اساس گزارشات اعلام شده، ۷۵ درصد از ورودی های آموزش فنی و حرفه ای ما لیسانس و بالاتر هستند.
آذرکیش اشاره کرد: این موضوع یک دغدغه جدی است زیرا با استفاده از منابع ملی که صرف آموزش ها شده است، مهارتی در بین آن ها دیده نمی شود تا به عنوان یک نیروی کار ماهر در جامعه به کار گرفته شوند.
اشتغال مهم تر از مدرک تحصیلی
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش افزود: اشتغال دانش آموزان مهم تر از مدرک تحصیلی است زیرا اخذ مدرک تحصیلی اشتغال نمی آورد.
وی بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش با انعقاد تفاهم نامه با دانشکده کارآفرینی و ورود درس کار آفرینی به واحدهای آموزشی به دنبال این است که براساس سند تحول بنیادین قطع ارتباط آموزشی و تحصیل را به نوعی ادامه دهد و بتواند برای کسب یک روزی حلال مهارت لازم را به دانش آموزان آموزش دهد.
آذرکیش گفت: در کشور مالزی با برگزاری کنفرانس بین المللی ۴ محور را بحث کردیم که براساس فناوری ارتباطات و اطلاعات و ICT بود و همان فنی و حرفه ای و مهارت آموزی را تاکید کرد.
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: مشارکت کنندگان در آموزش های فنی و حرفه ای و آموزش های مهارت آموزی همچنین حمایت از این افراد مهم است.
منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: