فعالیت های مالی مدارس تحت نظارت انجمن اولیا و مربیان ساماندهی می شود

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش اظهار داشت: از امسال با گشایش حسابی متمرکز همه دریافت ها و پرداخت های مدارس تحت نظارت انجمن اولیا و مربیان قرار می گیرد.

انجمن اولیا و مربیانبه گزارش عیارآنلاین، علی اصغر احمدی با اشاره به نقش نظارتی انجمن اولیا و مربیان به عنوان یکی از کارکردهای این نهاد مشارکتی گفت: با مشارکت معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش حساب متمرکزی به نام انجمن اولیا و مربیان برای تمامی مدارس باز کردیم که این حساب فعالیت های مالی مدارس را سامان می دهد و از این پس کلیه دریافت ها و پرداخت ها به جز سرانه دانش آموزی تحت این حساب ثبت و ضبط می شود.

وی افزود: این حساب هوشمند تابلویی کشوری از وضعیت دریافت ها و پرداخت ها را در اختیار رده های مختلف مدیریتی قرار می دهد و از آغاز سال تحصیلی امسال در مدارس سراسر کشور اجرایی شده است.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان درمورد اهداف گشایش این حساب گفت: این حسابها با توجه به اینکه حساب جاری معمولی نیستند به آنها سود تعلق می گیرد که از این نظر به نفع مدرسه است. علاوه بر این ورودی ها و خروجی های مدارس تحت این حساب فصل بندی می شوند یعنی اگر والد دانش آموز مبلغی بابت کلاس فوق برنامه یا سرویس ایاب و ذهاب به مدرسه بپردازد، این مبلغ با کدی مخصوص ثبت می شود و نمی تواند در محل دیگری هزینه شود.

احمدی در پایان اظهار داشت: گشایش این حساب متمرکز هم جنبه نظارتی و هم مدیریتی دارد و نیز منجر به شفاف سازی در زمینه دریافت ها و پرداخت های مدارس خواهد شد.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: