آیا تعداد پزشک در ایران زیاد است؟

شاخص سرانه پزشک در ایران از متوسط جهانی هم پائین تر است

شاخص سرانه پزشک در ایران از متوسط جهانی و حتی از کشورهایی مانند مالزی، ویتنام، سوریه نیز پایین‌تر بوده و مقدار کمی بالاتر از کشورهایی مانند پاکستان، هند و عراق قرار می‌گیرد.

به گزارش عیارآنلاین،حمید ایزدبخش ، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات راهبردی و سیاست پژوهی حکمت طی یادداشتی با استناد به نمودارهایی از بانک جهانی تعداد پزشکان در ایران را در مناطق مختلف کشور مورد بررسی قرار داد و نوشت : هرچند که برخی از ذینفعان در نظام سلامت مکرر می‌گویند که تعداد پزشک در ایران زیاد است و به این بهانه تربیت پزشک را محدود کرده‌‌اند.

نسبت محدود کردن تعداد تربیت پزشک با منافع ذینفعان نیز به خوبی روشن است زیرا هنگامی که تعداد پزشک در یک رشته تخصصی فراوان باشد به طور حتم درآمد پزشکان در آن حوزه خاص کاهش خواهد یافت. نمودار زیر سرانه پزشک به ازاء هر ۱۰۰۰ نفر را در کشورهای مختلف مقایسه می کند.

روند تربیت پزشک نیز حداقل از سال ۲۰۰۵ تا به امروز ثابت بوده‌ است و این امر نشان‌دهنده سیاست ثابت وزارت بهداشت در این زمینه است.

اما اینکه چرا برخی از مسئولین کبود قشر پزشک را کمتر احساس می‌کنند به علت دوری و عدم توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار است.

در تهران و تاحدودی در برخی از کلان‌شهرها کمبود پزشک دیده نمی‌شود زیرا پزشکان در تهران درآمد بسیار بیشتری کسب می‌کنند و میل بیشتری به کار و فعالیت در تهران و کلان‌شهرها دارند به طوری که حتی گاها بیمه‌ها نیز پرداختی کمتری به پزشکان مناطق محروم دارند.

بنابراین سیاست غلط وزارت بهداشت و بیمه‌ها در این زمینه نیز مسبب ایجاد تراکم پزشکان در تهران و کاهش برخورداری مناطق محروم شده است.

هرچند مشوق‌هایی از جانب دولت در راستای حذف این مشکل اتخاذ شده است اما به نظر می‌رسد تا هنگامی که تبعیض در پرداخت برداشته نشود، مشکل از میان نخواهد رفت.
سلامت نیوز: شاخص سرانه پزشک در ایران از متوسط جهانی هم پائین تر است

منبع: سلامت‌نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: