۱۶ میلیون کارت سوخت فعال بنزین در اختیار مالکان خودرو قرار دارد

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: تعداد کارت های سوخت فعال بنزین خودرو تا ۳۱ شهریورماه حدود ۱۶ میلیون عدد است که در اختیار مالکان خودرو قرار دارد.

به گزارش عیارآنلاین، محسن روحانی در خصوص کارت های سوخت فعال در کشور، اظهار داشت: تعداد کارت های سوخت فعال بنزین خودرو تا ۳۱ شهریورماه ۱۱ میلیون و ۹۷۳ هزار عدد و کارت سوخت موتورسیکلت ۳ میلیون و ۹۱۲ هزار عدد بوده است.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره تعداد کارت های سوخت گازوییل نیز گفت: کارت های سوخت خودروهای دیزلی نیز ۸۳۷ هزار عدد است.
روحانی درباره میزان باقی مانده سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی در کارت های سوخت، افزود: تا پایان شهریورماه، ذخیره بنزین ۷۰۰ تومانی به ۶۰۱ میلیون لیتر رسیده بود که براساس آمار، روزانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون لیتر از آن کاسته می شود.
وی اضافه کرد: ذخیره بنزین ۷۰۰ تومانی خودروها در پایان فصل تابستان ۴۷۷ میلیون لیتر و حجم ذخیره بنزین موتورسیکلت ها، ۱۲۷ میلیون لیتر بوده است.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود که تا پایان آبان ماه، بخش اصلی این سهمیه های به اتمام برسد.
وی درباره سرنوشت کارت های سوخت نیز پس از لغو سهمیه بندی بنزین، گفت: طرح های متعددی پیشنهاد شده، اما در مورد هیچ کدام از آنها به جمع بندی نرسیده ایم.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: