طرح جدا برای افزایش تعرفه آب پرمصرف‌ها منتفی شد

معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی گفت: مصوبه جدید افزایش تعرفه آب از ابتدای مهر اجرا می شود و قرار نیست طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها به طور جداگانه پیگیری شود، به عبارتی طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها با افزایش تعرفه ۱۰ تا ۳۰ درصدی آب منتفی شد.

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا دائمی اظهار داشت: از سال گذشته با افزایش شدید مصرف آب در کلانشهر های کشور، طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها از سوی وزارت نیرو تهیه شده و به هیئت دولت و پس از آن شورای عالی اقتصاد ارائه شد.

وی افزود:‌ شورای عالی اقتصاد با اجرای این طرح موافقت نکرد و مجموع پیشنهادات وزارت نیرو برای افزایش تعرفه آب در این شورا بررسی شد و در نهایت با افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه مصرف آب موافقت و این مصوبه ابلاغ شد.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: مصوبه جدید افزایش تعرفه آب از ابتدای مهر اجرا می شود و قرار نیست طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها به طور جداگانه پیگیری شود، به عبارتی طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها با افزایش تعرفه ۱۰ تا ۳۰ درصدی آب منتفی شد.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: