مدیرکل دفتر مراتع سازمان جنگل ها: اعتبارات این سازمان ناچیز است

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: از ۸/۸۴ میلیون هکتار مرتع موجود در ایران، ۵۶ میلیون هکتار یعنی ۶۶ درصد آن، کم تراکم است.

به گزارش عیارآنلاین، سیدعلی خلیل پور افزود: مقصود از مرتع کم تراکم، مرتعی است که پوشش گیاهی آن کمتر از ۲۵ درصد سطح زمین را بپوشاند.
وی ادامه داد: ۲۱ میلیون هکتار از مراتع کشور، نیمه متراکم است و پوشش آن ۲۵ تا ۵۰ درصد است و فقط هشت میلیون هکتار از مراتع کشور دارای پوشش بالای ۵۰ درصد است و متراکم محسوب می شود.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به وجود ۷۵ میلیون دام در کشور اظهار داشت: این تعداد با توجه به عوامل مختلف از جمله خشک سالی و اوضاع اقتصادی، در سال های مختلف، متغیر است.
خلیل پور تاکید کرد: اغلبِ مراتع ما گرایش مثبت ندارند و حتی مراتع خوب و مرغوب ما تحت تاثیر عوامل مخرب از جمله چرای مازاد دام هستند.
وی بیان کرد: ما زمانی می توانیم بگوییم تعداد دام متعادل شده است که مراتع کشور گرایش مثبت پیدا کند یعنی از نظر پوشش گیاهی و نوع گیاهان و همچنین فرسایش خاک، مراتع وضعیتی رو به رشد و بهبود داشته باشند.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: البته در مناطقی که زمینه های اشتغال برای مردم محلی ایجاد شده، نظیر اطراف قطب های صنعتی و مناطقی که کشاورزی توسعه بیشتری پیدا کرده است می توانیم بگوییم میزان دام کاهش پیدا کرده است و مراتع وضع بهتری دارند.
خلیل پور اعتبار امسال را ۳۸ میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی و ۹۰ میلیارد ریال از محل ردیف های متفرقه درآمدهای سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ذکر کرد و گفت: مجموع این اعتبارات حتی در صورت تخصیص کامل، رقمی ناچیز است.
وی درباره مهم ترین برنامه های در دست اجرا گفت: یکی از اهدافی که به جد تعقیب می کنیم، مدیریت چرا و نظارت بر بهره برداری دامداران، مطابق با ظرفیت مرتع در سامانه های عرفی و جلوگیری از ورود دام غیر مجاز است که یگان حفاظت منابع طبیعی، مجری آن است و با متخلفان برخورد می کند.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین از مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در این کار خبر داد و افزود: استفاده از دانش آموختگان رشته های مرتع و آبخیز و همچنین بهره گیری از نهادها و تشکل های غیر دولتی و انجمن های مرتع داری و تعاونی ها، از دیگر اقدامات در دست اجرا است.
مرتع، زمینی است با پوشش گیاهان طبیعی خودرو که گیاهان آن اغلب شامل گونه های علفی چندساله بوته ای، گاه درختچه ای و به ندرت دارای درختان پراکنده است و در فصل چرا به صورت عرفی دام در آن تعلیف می کند و همچنین دارای کارکردهای متعددی از قبیل حفظ آب و خاک، ارزشهای زیست محیطی و در صورت فراهم بودن شرایط، یکی از منابع تأمین غذای دام اهلی و وحوش است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: