رئیس سازمان نهضت سوادآموزی عنوان کرد

شناسایی و جذب افراد بیسواد دشوارترین بخش در جامعه هدف سوادآموزی

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت:‌ شناسایی وجذب افراد بیسواد وکم سواد آسیب زاترین قسمت درجامعه هدف سوادآموزی است و هنوز اهمیت موضوع کارسوادآموزی به خوبی احساس نشده است.

به گزارش عیارآنلاین،علی باقرزاده درگردهمایی دوروزه کارشناسان سنجش سوادآموزی استان‌های کشور اظهارکرد: آنچه در طرح‌ها، برنامه‌هاو فعالیت‌های  سوادآموزی اهمیت فراوان دارد خود سوادآموز است و بر این اساس سامانه اطلاعات سوادآموزی راه اندازی شده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با تاکید براستفاده کامل استان‌ها از ظرفیت سامانه سوادآموزی افزود: سامانه سوادآموزی از ابزارهایی است که در جهت تجمیع اطلاعات سوادآموزان کشور تهیه شده و در کوتاه‌ترین زمان وضعیت سواد ثبت شده افراد که از بانک‌های اطلاعاتی مختلف گردآمده را برای کاربران ادارات سوادآموزی مشخص می‌کند.

وی تمرکز بر آموزش‌های رسمی و دانشگاهی به عنوان مبنای سواد را از چالش‌های حوزه سوادآموزی برشمرد و گفت: در تمام دنیا وقتی از آموزش صحبت می‌شود منظور آموزش‌های فراگیر در سطح جامعه است و درکشور ما علی رغم وجود افراد بیسواد موضوع سواد پایه و پذیرش اهمیت آن به عنوان یک چالش در سطح مدیران اجرایی همچنان مطرح است.

باقرزاده عدم شناخت اهداف سوادآموزی را از دیگر مشکلات این حوزه در حیطه دست اندرکاران و کارشناسان برشمرد و بر بازشناسی مبانی و اهمیت موضوع کار سواد آموزی تأکید کرد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در ادامه سواد را بدیهی‌ترین حق انسانی و اولیه افراد در جامعه و از وظایف دولت عنوان کرد و گفت: بزرگترین موهبت الهی عقل است و زمانی تجلی می‌یابد که فرد باسواد بوده و زمینه یادگیری جدید وجود داشته باشد. برپایه سواد زندگی انسان جهت یافته،‌مشارکت مردم افزایش یافته و فرهنگ سکوت وخاموشی که که موجب آسیب رسیدن به یک تمدن می‌شود، رنگ می بازد.

باقر زاده حس ناتوانی،‌ چالش‌های اجتماعی،‌ مشکلات فردی و کندی جریان توسعه پایدار و انسانی در حوزه‌های محیط زیست، اقتصاد، صنعت و تکنولوژی و تاثیرمنفی بر رشد متعادل شاخص‌های آموزش، سلامت و رفاه درحوزه توسعه انسانی را از دیگر ابعاد اثرگذار بی سوادی برسرنوشت افراد و جامعه عنوان کرد.

وی شناسایی وجذب افراد بی سواد وکم سواد را آسیب زاترین قسمت درجامعه هدف سوادآموزی عنوان کرد و افزود: دقت و ظرافت در شناسایی،‌ جذب و ارائه آموزش مهارت‌های پایه و زمینه‌سازی یادگیری مداوم ومادام العمر ماموریت مهم سازمان نهضت سوادآموزی است که با جدیت پیگیری می‌شود .

باقرزاده خاطرنشان کرد: درک انتفاع و تاثیر سوادآموزی و نهادهای مرتبط، ایجاد حس اعتماد به نفس وخودباوری در فرد بر اثر سوادآموزی، شناخت جامعه هدف، شرایط و ویژگی‌ها و تهیه و تدوین محتوای متناسب با نیاز مخاطبان و مبتنی بر روش وتکنولوژی آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی از مواردی است که باید با همت ارکان مختلف آموزش و پرورش مدیریت شود.

منبع:تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: