عثمانی:

دولت‌یازدهم با تبعات حذف دهک‌های پردرآمد کنار بیاید

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر اینکه ملاحظه برخی تبعات حذف دهک‌های پردرآمد امکان اجرای صحیح قانون هدفمندی را از دولت گرفته، گفت: هرچه قانون هدفمندی یارانه‌ها ازحالت اقتصادی فاصله می گیرد از کارآمدی و کارایی آن نیز کم می شود.

به گزارش عیارآنلاین،محمدقسیم عثمانی  با تاکید بر ضرورت اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت، گفت: پرداخت یارانه به مردم سنگی بود که دولت قبل در چاه انداخت و حال دولت یازدهم باید با تبعات حذف دهک‌های پردرآمد و اجرای صحیح این قانون کنار بیاید.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکل هدفمندی این است که از یک ابزار اقتصادی به یک ابراز سیاسی تبدیل شده است، افزود: هرچه این ابزار از حالت اقتصادی فاصله می گیرد از کارآمدی و کارایی آن نیز کم می شود.

حواشی حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه بسیار است

این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به اینکه دولت تمایلی به حذف دهک های پردرآمد به علت حواشی آن ندارد، تصریح کرد: ملاحظات سیاسی اجازه اجرای صحیح قانون هدفمندی را از دولت گرفته است.

وی با بیان اینکه انجام اقدامات انتخاباتی ازسوی دولت قبل در پرداخت یارانه به تمامی مردم مشکلات بسیاری را برای منابع مالی کشور ایجاد کرده است، افزود: دولت قبل همه افراد را شامل یارانه کرده و حال اگردولت یازدهم قصد پالایش این نوع پرداخت ها را داشته باشد؛به طوحتم ازسوی افرادی که یارانه خود را درحذف دهک‌های پردرآمد از دست می دهند،مورد هجمه قرارخواهد گرفت.

وی ادامه داد: با حذف دهک‌های پردرآمد جایگاه عمومی دولت حداقل در افکارعمومی خدشه دار می شود،هر چند درنگاه نخبگان این یک پدیده معقول به نظرمی رسد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت اطلاعات کافی را در خصوص ضرورت حذف دهک های پردرآمد دارد،تصریح کرد: ما در رابطه با اجرای صحیح هدفمندی قانون داریم و دولت باید در اجرای آن کوشا باشد.

منبع:خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: