محتوای اصلی برنامه هر زیرنظام برای بررسی و تایید نهایی باید به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شود

هفتاد و یکمین جلسه کمیته پایش و هماهنگی برنامه های اجرایی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش برای بررسی و تصویب برنامه زیرنظام های اصلی سند تحول در محل دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش برگزارشد.

به گزارش عیارآنلاین،دراین جلسه که به ریاست دکتر مهدی نوید دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و با حضور اعضای کمیته پایش برگزارشد، دکترنوید گفت:کار تهیه و تولید سه زیرنظام راهبری و مدیریت، پژوهش، ارزشیابی، فضا و تجهیزات به پایان رسیده و به وزیر آموزش و پرورش تقدیم شده است، برنامه های دو زیرنظام منابع مالی و منابع انسانی نیز حداکثر طی دو هفته آینده نهایی و ارائه می شود.

دکتر نوید با بیان این که وزیر آموزش و پرورش از مسئولان و کارشناسان تولید و ارائه زیرنظام های سند تحول قدردانی نمودند، اظهار داشت:باید عصاره و محتوای اصلی و اساسی برنامه هر زیرنظام انتخاب، استخراج و برای بررسی و تایید نهایی به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شود.
مجید رعنایی معاون برنامه ریزی،نظارت و ارزشیابی شورای عالی آموزش و پرورش در این جلسه با ارائه گزارشی ، گفت :این نشست با هدف بررسی وتصویب متن مشخص برای هر برنامه زیرنظام قابل ارائه به اعضای شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده است و امیدواریم که با مرور و بررسی دقیق برنامه هریک از زیرنظام های تولید شده ،مقوله های اصلی و اساسی آنها انتخاب و برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شود.
وی سپس ضمن معرفی بخش ها و ابعاد مختلف هر یک از زیرنظام ها، روش و شیوه بهینه برای انتخاب مجموعه قابل ارائه به شورای عالی را تشریح کرد.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: