دانشگاه فرهنگیان مسوول ارزیابی بیرونی طرح تعالی مدیریت مدرسه

طی نامه ای از سوی دکتر فانی وزیر آموزش و پرورش، مسوولیت ارزیابی بیرونی عملکرد مدارس مجری طرح تعالی مدیریت، به دانشگاه فرهنگیان واگذار شد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر ساکی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن اعلام این خبر، برنامه تعالی مدیریت مدرسه را رویکردی برای بهسازی و توسعه مدارس دانست که مبتنی بر مفاهیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

در طرح تعالی مدیریت، مدارس تحت پوشش که در این مرحله تعداد آنها حدود ۷۰۰۰ در سراسر کشور و دوره های مختلف می  باشند، برای نیل به تعالی مورد نظر، ضمن شناسایی ظرفیت ها و تواناییهای داخلی و پیرامونی خود با اتخاذ رویکرد برنامه محوری نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه عملیاتی مدرسه اقدام می نمایند.

ارزیابی مدارس توسط دانشگاه با تکیه بر ۱۰ محور کلیدی شامل: تدوین برنامه ی عمل، توسعه توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی، استقرار نظام یاددهی – یادگیری، توسعه مشارکت  دانش آموزان در اداره ی مدرسه، توسعه مشارکت اولیاء و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه،  سلامت – تربیت بدنی – پیشگیری و ایمنی، فعالیت های مکمل – فوق برنامه و پرورشی، برقراری نظام رشد آفرین انگیزشی، مدیریت اموراجرایی و اداری، خلاقیت و نوآوری و شاخص های  مرتبط از پیش تعیین شده صورت می پذیرد.

منبع: دانشگاه فرهنگیان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: