معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داد

تشدید برخورد با والدینی که مانع تحصیل فرزندانشان می‌شوند

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پیشنهاد داده‌ایم تا موضوع رفع موانع ادامه تحصیل کودکان در قانون برنامه ششم توسعه هم با قوت بیشتری گنجانده شود گفت: اکنون جریمه این والدین سبک و در حد یک میلیون تومان جریمه نقدی است که پیشنهاد داده‌ایم این قانون تغییر کند و سخت‌تر شود.

به گزارش عیارآنلاین،محمد دیمه ور در پاسخ به این پرسش که آیا در برنامه ششم توسعه برخورد قانونی با والدینی که از ورود فرزندشان به مدرسه ممانعت می‌کنند مورد توجه قرار خواهد گرفت؟ اظهار کرد: در حال حاضر هم این موضوع دنبال می‌شود.

وی افزود: علاوه بر برنامه توسعه چهارم که این موضوع در آن قید شده است، در قالب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز بندی گنجانده شده که اگر خانواده‌ها از ادامه تحصیل فرزندشان ممانعت کنند مراجع قضایی با آنها برخورد کند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه به استناد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال گذشته با والدینی را که به لحاظ معیشتی و… فرزندانشان را از تحصیل منع می‌کردند برخورد قانونی صورت گرفت عنوان کرد: در همین راستا ۲۷۵ ولی دانش‌آموز را به مراجع قضایی ارجاع دادیم و در سال گذشته موفق شدیم ۳۵ هزار و ۱۴۵ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل را به مدرسه بازگردانیم.

دیمه‌ور با بیان اینکه دوره تحصیلات اجباری از اول ابتدایی تا پایان متوسطه اول است و در این ۹ سال، آموزش کماکان اجباری است گفت: پیشنهاد داده‌ایم تا موضوع رفع موانع ادامه تحصیل کودکان در قانون برنامه ششم توسعه هم با قوت بیشتری گنجانده شود.

وی افزود: اکنون جریمه این والدین سبک و در حد یک میلیون تومان جریمه نقدی است که پیشنهاد داده‌ایم این قانون تغییر کند و سخت تر شود.

منبع: ایسنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: