۱۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۳

عقب نشینی زنگنه از گاز ۱۳ سنتی

پس از نامه جنجالی ۴ تن از وزرای حسن روحانی به وی مبنی بر عمیق تر شدن رکود در اقتصاد و تاکید ویژه بر بحث پتروشیمی، وزیر نفت با خواسته پتروشیمی های گازی برای فروش خوراک به قیمت ۱۰ سنت موافقت کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، بیژن نامدار زنگنه که طی دو سال گذشته بر قیمت ۱۳ سنت مصوب مجلس تاکید فراوانی داشته است و مخالف سرسخت گاز ارزان برای پتروشیمی ها بوده، طی چند ماه اخیر با فشارهای بسیاری از سوی برخی جریان های خاص مواجه بوده که در نهایت به سازش بر سر نرخ خوراک منجر شده است.

وزارت نفت که علاقه بسیاری به گاز ۲۰ سنتی برای پتروشیمی ها داشت توانست قیمت گاز را در بودجه به ۱۳ سنت برساند اما پتروشیمی ها خواهان قیمت ۸ تا ۱۰ سنتی بودند که با مخالفت دولت همراه شد؛ پس از این مخالفت بود که بازار سرمایه واکنش منفی نشان داد و دماسنج بورس خوابید.

این وضعیت کافی بود تا بورسی ها نسبت به کاهش قیمت خوراک اصرار کرده و هم نوا با وزارتخانه ها و افراد منتفع از ارزان فروشی گاز، خواهان برقرار فرمولی شوند که نهایت قیمت را به ۱۰ سنت برساند.

وزرات صنعت، کار و دفاع، سه وزارتخانه ای هستند که بیشترین سهام پتروشیمی ها را در بازار، به نام خود دارند که افزایش قیمت خوراک موجب کاهش سود آن ها شده است. همین کاهش درآمد آن ها را بر آن داشت تا به رئیس جمهور نامه بنویسند و به بهانه هشدار در باره عمیق تر شدن رکود، به تشریح وضعیت بورس که پتروشیمی «همه کاره» آن است بپردازند.

همین پزدازش گویا توانسته مثمر ثمر واقع شود و زنگنه با قیمت ۱۰ سنتی خوراک گاز موافقت کند؛ جزئیات تصمیم وزارت نفت برای کاهش نرخ خوراک در گزارش های آتی منتشر خواهد شد.

منبع: عصرنفت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: