۱۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۶
میدانهای مشترک در مرکز توجه صنعت نفت

بسته سرمایه گذاری لاوان با اولویت سلمان گازی به شورای اقتصاد رفت

بسته سرمایه گذاری منطقه عملیاتی لاوان با اولویت تامین اعتبار برای تکمیل نواقص میدان گازی سلمان، تدوین و برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شد.

به گزارش عیارآنلاین،معاون بررسی، امکانسنجی اقتصادی و مالی طرحهای مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه گفت: بسته سرمایه گذاری منطقه عملیاتی لاوان با ارزشی بالغ بر ۴,۵ میلیارد دلار با هدف استفاده از پتانسیل ماده ١۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و بند(ق) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تدوین شده است.

مشتاقعلی گوهری با بیان این مطلب افزود: با توجه به محدودیت منابع اعتباری، استفاده از پتانسیل ماده ١۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تامین اعتبار پروژه های نگهداشت توان تولید و توسعه ای مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مورد توجه قرار گرفته است و این نخستین بسته سرمایه گذاری لاوان است که در این چارچوب، جهت اخذ مجوز شورای اقتصاد ارسال شده است.

بر اساس این گزارش، تخصیص منابع مالی و اعتباری پروژه تکمیل نواقص سلمان گازی در اولویت شرکت ملی نفت ایران قرار دارد و در صورت تامین اعتبار بسته سرمایه گذاری لاوان، این طرح در اولویت تخصیص اعتبار قرار می گیرد.

چندی پیش نیز مقرر شد: سرمایه گذاری در طرحهای تکمیل فازهای باقیمانده پارس جنوبی، احداث خطوط لوله سراسری ۶ و ۹ و ١١ گاز در استان بوشهر و توسعه یکپارچه میدانهای مشترک نفتی غرب کارون در راستای مفاد بند(ق) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و ماده (١۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صورت پذیرد.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: