مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش:

در شوراهای آموزش و پرورش باید قوانینی به تصویب برسد که ضمانت اجرایی قوی تری داشته باشد

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش گفت: قوانینی که در شوراهای آموزش و پرورش به تصویب می‌رسد باید منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای آموزش و پرورش شود.

به گزارش عیارآنلاین، فریدون واسعی در جلسات روسای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: معافیت از هزینه‌های ثبتی که از سال ۷۰ این معافیت حذف شده و هزینه‌های دادرسی که کمک بزرگی به دولت است می تواند از مصوبات این شوراها باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش با بیان این که در برخی از موارد در قوانین شوراها ابهاماتی وجود دارد و ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشده است تصریح کرد: در شوراهای آموزش و پرورش باید قوانینی به تصویب برسد که ضمانت اجرایی قوی تری داشته باشد.

واسعی با تشریح قوانین شوراهای آموزش و پرورش افزود: برای جذب کمکهای مردمی به مدارس باید فرهنگ سازی شود تا مردم به صورت داوطلبانه به مدارس کمک کنند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش؛ مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: همکاران واحد حقوقی ادارات کل در جلوگیری از تضیییع حقوق آموزش و پرورش و حمایت از همکاران فرهنگی نقش مهمی ایفا می کنند.

منبع: ایسنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: