معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌ و پرورش

برگزاری امتحانات در مراکز آموزش از راه دور نیازمند تقویت ابزارهای نظارتی آموزش‌ و پرورش

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش گفت:‌ برای اجرای مصوبه اخیر این شورا مبنی بازگشت امتحانات به مراکز آموزش از راه دور باید ابزارهای نظارتی آموزش و پرورش را تقویت کرد.

به گزارش عیارآنلاین، احمد عابدینی در پاسخ به این پرسش که شورای عالی آموزش و پرورش در مصوبه اخیر خود بازگشت امتحانات به مراکز آموزش از راه دور را تصویب کرد که این مصوبه اعتراضاتی همچون احتمال افزایش مدرک فروشی و نمره فروشی را به همراه داشته است،‌ اظهار داشت:‌ مشکلاتی همچون مدرک فروشی یا نمره فروشی صرفاً در مراکز آموزش از راه دور وجود ندارد اما برای اجرای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری امتحانات در مراکز آموزش از راه دور باید نظارت‌ها را بیشتر کرد تا اگر تخلفی صورت گرفت امکان پیگیری آن وجود داشته باشد.

وی افزود: یکی از ابزارهای کنترل در مراکز آموزش از راه دور حضور مدیر رسمی آموزش و پرورش است که این موضوع در مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است چون در مراکزی که مدیر رسمی حضور ندارد امکان تخلف و جعل بیشتر است.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد:‌ البته حضور مدیر رسمی آموزش و پرورش در مراکز آموزش از راه دور به معنای حل تمام مشکلات نیست بلکه باید ابزارهای نظارتی را در آموزش و پرورش تقویت کرد.

عابدینی در پاسخ به این پرسش که چرا شورای عالی آموزش و پرورش با بازگشت امتحانات به مراکز آموزش از راه دور موافقت کرد؟‌ گفت:‌ باید قوانین و مقررات متناسب سازی شود بنابراین مطالعاتی در این زمینه صورت می‌گیرد تا اگر مصوبه‌ای نقص دارد، آن را بازنگری کنیم و مصوبه اخیر نیز در همین جهت بود.

در جلسه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش، آیین‌نامه ساماندهی فرایند صدور مدارک تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفت که موادی از این آیین‌نامه به تصویب رسید از جمله اینکه شورای عالی آموزش و پرورش با برگزاری امتحان توسط مدارس و مراکز آموزشی از راه دور که دارای مدیر رسمی از سوی آموزش و پرورش هستند، موافقت کرد.

پس از این مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، ابراهیم سحرخیز معاون سابق آموزش متوسطه مطرح کرد که در گذشته بیشترین تخلفات و جعل مدارک را در مراکز آموزش از راه دور شاهد بودیم بنابراین مسیر آن را سد کردیم اما با مصوبه اخیر راه این تخلفات دوباره باز می‌شود.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: