پرمصرف‌ها بازهم یارانه بگیرند

در حالی که انتظار می رفت پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش محسوس تعرفه های آب مشترکین پرمصرف به تصویب شورای اقتصاد برسد، این شورا از حذف کامل یارانه پرمصرف ها خودداری کرد.

به گزارش عیارآنلاین، در حالیکه بسیاری از کشورهای دنیا شیوه های مختلفی را برای کاهش مصرف با محور جریمه سنگین پرمصرفها در رئوس کار خود قرار داده اند اما در کشور همچنان پرمصرفهای انرژی یارانه دریافت می کنند

به طور مثال در ایالت کالیفرنیا با جمعیت ۳۸٫۸ میلیون نفر پرجمعیت ترین ایالت آمریکا محسوب می شود و از چهار سال قبل تا کنون گرفتار خشکسالی شدیدی شده است که جزو جدی‌ترین خشکسالی‌های این منطقه در یک قرن اخیر است.

این موضوع سبب شده است تا مقامات این ایالت در سال های اخیر و به خصوص از ابتدای آوریل ۲۰۱۵، اقدامات زیادی برای مدیریت بحران خشکسالی انجام دهند که موجب کاهش ۱۳٫۵ درصدی مصرف آب در ماه آوریل امسال نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۳ شده است. با افزایش تعرفه آب پرمصرف‌ها به بیش از تعرفه های معمول در شهر لوس آنجلس، یکی از اقدامات اصلی انجام شده در ایالت کالیفرنیا بوده است. این شیوه اصلاح تعرفه‌های بخش خانگی بر اساس روش تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (Increasing Block Tariff) صورت گرفته است. همچنین این روش در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه مانند ژاپن، کره جنوبی، چین و هند با اهدافی مانند توسعه فناوری‌های کم مصرف، کاهش شدت مصرف انرژی و تشویق به صرفه‌جویی به اجرا در آمده است.

در این روش، با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از آب به عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف می شود. هر خانواری که مصرفی کمتر از الگو داشته باشد، هزینه ارزان‌تری پرداخت می کند و با عبور مصرف خانوار از مقدار الگو، قیمت به رقمی بالاتر از نرخ تمام شده افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف رفتار خود را اصلاح کنند. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که اجرای این طرح می تواند مصرف آب را در طول سال تا ۱۵ درصد و در تابستان تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
این تجربه های موفق جهانی و همچنین وضعیت نامناسب و بحرانی منابع آبی کشور در سال های اخیر که تامین آب به خصوص آب شرب را به یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدیران کشور تبدیل کرده است، منجر به تهیه طرحی توسط وزارت نیرو برای افزایش محسوس تعرفه آب پرمصرف‌ها در بخش خانگی و ارائه آن به شورای اقتصاد شد. مطابق با توضیحات معاون وزیر نیرو در امور آب در ابتدایی تیرماه امسال، در طرح این وزارتخانه پیشنهاد شده بود که قیمت آب برای مصرف بالای ۴۰ متر مکعب افزایش محسوسی داشته باشد.

اما شورای اقتصاد درباره تصویب طرح وزارت نیرو برای افزایش محسوس تعرفه آب مشترکین پرمصرف تردید فراوانی داشت به گونه ای که این طرح ماه‌ها در جلسات تیرماه و مردادماه این شورا (دوره اوج مصرف آب) مورد بررسی قرار نگرفت و در نهایت بررسی آن به جلسه ۱۶ شهریورماه موکول شد و در این زمینه تصمیم گیری گردید. در نهایت امروز متن مصوبه شورای اقتصاد در این زمینه رسانه ایی شد که در آن آمده بود: «نرخ تعرفه های آب شرب شهری موضوع مصوبه دولت در مورخ ۰۶/۱۲/۹۲، در کاربری های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای بازه مصارف از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه به میزان ۱۵ درصد، برای مصارف بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۲۰ درصد، برای مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۳۰ درصد و برای کاربری های غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد» [اینجا]
این مصوبه تا حدودی مطابق با منطق روش تعرفه گذاری پلکانی افزایشی است اما چندان قابل قبول به نظر نمی رسد زیرا بررسی تعرفه آب بخش خانگی کشور بعد از اجرای این مصوبه نشان می‌دهد، صرفا سه پله آخر مصرف (مصارف بیش از ۳۵ متر مکعب در ماه)، نرخی بالاتر از هزینه تمام شده آب دارد و لذا همچنان بخش زیادی از مصرف بی رویه آب توسط مشترکین پرمصرف با «یارانه‌» همراه است.

میزان یارانه ای که پرمصرفها دریافت میکنند بسیار بیشتر از یارانه عموم مردم است

شورای اقتصاد می‌توانست با توجه به هزینه تمام شده آب (۱۵۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب)، تعرفه آب برای مصارف کمتر از ۲۰ متر مکعب در ماه (یعنی در حد الگوی مصرف که شامل بیش از ۷۰ درصد مشترکین می شود) را افزایش نمی داد ولی این تعرفه برای مصارف بین ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه را دو برابر و مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه را سه برابر می‌کرد. در این صورت هم پرمصرف ها دیگر یارانه نمی گرفتند و هم تاثیرگذاری این مصوبه افزایش می یافت و مصرف آب در بخش خانگی کنترل می شد تا جلوی زمینه سازی برای جیره بندی آب شرب در تابستان سال‌های آینده گرفته شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: