به طور میانگین

موجودی بنزین ٧٠٠ تومانی روزانه ١١ میلیون لیتر کاهش می یابد

ذخیره بنزین ٧٠٠ تومانی موجود در کارتهای سوخت، هر روز به طور میانگین ١١ میلیون لیتر کاهش می یابد.

به گزارش عیارآنلاین، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به خبرنگار شانا، گفت: بنابر پایشهای انجام شده در مرکز کنترلی این سامانه،میانگین برداشت روزانه از باقیمانده موجودی بنزین ٧٠٠ تومانی ١٠ تا ١١ میلیون لیتر است.

سید محسن روحانی باقیمانده بنزین ٧٠٠ تومانی را در آخرین روز شهریورماه امسال، ۶٠١ میلیون لیتر اعلام و اظهار کرد: از این مقدار ۴٧۴ میلیون لیتر مربوط به خودروها و بقیه که ١٢٧ میلیون لیتر است به موتوسیکلتها مربوط می شود.

به گزارش شانا، برپایه میانگین برداشت ١١ میلیون لیتر بنزین ٧٠٠ تومانی از کارتهای سوخت و با توجه به آخرین اعلام موجودی در ٣١ شهریورماه ( ۶٠١ میلیون لیتر) می توان نتیجه گرفت با احتساب ١٣ روز مهرماه امسال، ١۴٣ میلیون لیتر از موجودی کارتهای سوخت خودورها و موتوسیکلتها کاسته شده است.

بر این اساس، با کسر عدد ١۴٣ میلیون لیتر از ۶٠١ میلیون لیتر ثبت شده در ٣١ شهریورماه، تا پایان وقت امروز(١٣ مهرماه)باقیمانده بنزین ٧٠٠ تومانی به ۴۵٨ میلیون لیتر می رسد.

با توجه به تمدید فرصت استفاده از بنزین ٧٠٠ تومانی تا پایان آبانماه امسال و برداشت میانگین روزانه ١١ میلیون لیتر از آن، انتظار می رود در ۴۶ روز آینده، تقریبا همه این موجودی مصرف شود.

منبع: شانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: