معاون وزیر نیرو

متوسط قیمت هر مترمکعب آب شرب فقط ۵۲ تومان افزایش یافت

معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی گفت: اگر نرخ تورم هر ساله را درنظر بگیریم، نسبت به تورم نه تنها بهای آب نسبت به سالهای گذشته افزایشی نداشته بلکه با وجود این افزایش اندک نیز در مجموع بهای مصرفی آب نسبت به گذشته کاهشی بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا دائمی اظهار داشت: متوسط قیمت دریافتی از مصرف کنندگان آب شرب در شهرها ۲۹۷ تومان به ازای مصرف هر مترمکعب بود، که با افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه های مصرف آب در پله های مختلف، رقم متوسط تعرفه آب به ۳۴۹ تومان در هر مترمکعب رسید.

وی با اشاره به ثابت ماندن نرخ آب در دوسال اخیر گفت: اگر نرخ تورم هر ساله را درنظر بگیریم، نسبت به تورم نه تنها بهای آب نسبت به سالهای گذشته افزایشی نداشته بلکه با وجود این افزایش اندک نیز در مجموع بهای مصرفی آب نسبت به گذشته کاهشی بوده است.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: