زمان تحقق نظام سلامت کارآمد/ دستور روحانی برای تولید واکسن

وزیر بهداشت گفت: امیدواریم ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، نظام سلامت کارآمدی که انتظار داریم محقق شود و سازمان یونیسف می تواند در ارتقای سلامت مردم به ویژه کودکان و گروه های آسیب پذیر به ما کمک کند.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر سید حسن هاشمی در دیدار دکتر «پیتر سلاما» مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در یونیسف با بیان این که باید همچنان برای ارائه خدمات بهتر به مردم به ویژه کودکان تلاش کنیم، گفت : یکی از وعده های انتخاباتی رییس جمهور به مردم توجه به حوزه سلامت بود که بعد از روی کارآمدن ایشان ، تمام ایرانیان بیمه شدند و خدمات زیادی به ویژه برای روستاییان و حاشیه نشینان ارایه شد.

وی گفت: در حال حاضر برای بیش از ۳۰ میلیون نفر در مناطق روستایی بیش از ۳۰ هزار خانه بهداشت و مرکز بهداشتی داریم.

وزیر بهداشت با اشاره به خدمات بهورزان و ماماها در  خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی گفت : در این مراکز دسترسی به پزشک نیز وجود دارد و علاوه بر خدمات ایمن سازی و واکسیناسیون خدمات دارویی نیز به مردم ارایه می شود .

وی افزود : در مراکز جامع خدمات سلامت ما نیز دسترسی به متخصص و دندانپزشک وجود دارد.

وزیر بهداشت با اشاره به وجود ۱۰ میلیون نفر حاشیه نشین در کشور گفت : پیش بینی می کنیم ظرف ۶ماه آینده شبکه خدمات بهداشتی درمانی برای همه آنها ایجاد شود.

هاشمی همچنین به کاهش پرداخت هزینه های درمانی مردم در طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: همه این اقدامات با همکاری سازمان جهانی بهداشت و سایر سازمانهای بین المللی و تجارب سایر کشورها صورت گرفته است .

وی با اشاره به اینکه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه سلامت فاصله داریم، افزود: امیدواریم ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، نظام سلامت کارآمدی که انتظار داریم محقق شود و سازمان یونیسف می تواند در ارتقای سلامت به ویژه کودکان و گروه های آسیب پذیر به ما کمک کند.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به همکاری ها در زمینه واکسن که مورد اشاره مسئولین یونیسف بود، گفت: در مورد واکسن، رئیس جمهوری دستور داده اند که تا پایان دولت، واکسن مورد نیاز کشور را در داخل تولید کنیم.

هاشمی با اشاره به اینکه ایران در مقطعی واکسن کل منطقه و بخشی از شمال آفریقا را تامین می کرد، ادامه داد: انسیتیتو پاستور ایران بیش از ۹۰ سال قدمت دارد ولی در خصوص تولید واکسن هایی مانند پولیوی تزریقی و روتاویروس نیاز به همکاریهای یونیسف درایم.

بنابراین گزارش در این دیدار پیتر سلاما مدیر منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا در یونیسف، آمادگی این سازمان را برای همکاری های بهداشتی درمانی به ویژه در زمینه سلامت نوزادان، تغذیه ،سلامت مادران و  واکسن و نیز همکاری در زمینه اهداف توسعه هزاره اعلام کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: