تبخیر میلیاردی منابع آب سدها؛

معاون وزیر نیرو: تبخیر ۲ میلیارد متر مکعب آب از پشت سدها/ هزینه نگهداری هر مترمکعب ۲ هزار تومان

معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه جلوگیری از تبخیر هر مترمکعب آب در مخازن سدها ۲ هزارتومان هزینه خواهد داشت، گفت: میزان برداشت آب از هر یک از دشت‌های کشور مشخص شد.

به گزارش عیارآنلاین، رحیم میدانی درباره برنامه وزارت نیرو برای تعادل بخشی به ذخایر آب زیرزمینی کشور در دشت ها گفت: وزیر نیرو دستورالعملی را صادر کرده که در قالب آب جدول بندی هایی را برای نحوه برداشت آب از دشت ها در نظر خواهیم گرفت.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: ممکن است در برخی از دشت ها برای رسیدن به تعادل به مفهوم متعادل شدن تغذیه طبیعی دشت ها با میزان برداشت آب، دست به اصلاح پروانه های بهره برداری بزنیم. البته در این بخش نیز کار قانونی انجام خواهد شد و اگر وزارت نیرو تشخیص بدهد در جهت تامین مصالح عمومی کشور نیازمند اصلاح پروانه ها است، کار انجام می شود.

میدانی خاطرنشان کرد: تعادل بخشی آب های زیرزمینی در درجه اول تضمین کننده منافع کسانی است که چاه های مجاز دارند. تلاش این است که از سرمایه گذاری چاه های مجاز حمایت شود؛ بنابراین وزارت نیرو به عنوان مسئول آب کشور ضامن امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: ما در مقابل بهره برداران قانونی آب مسئول هستیم و اجازه نخواهیم داد عده ای به منافع حقابه بران مجاز دست اندازی کرده و منابع آب کشور را نابود کنند. بنابراین باید در این طرح باید مشارکت بهره برداران را داشته باشیم.

وی ادامه داد: با تسهیلاتی که دولت هم اکنون برای توسعه کشت های گلخانه ای و اصلاح شیوه های آبیاری در اختیار کشاورزان قرار داده است می توانیم حتی با کاهش آب مصرفی نه تنها اجازه ندهیم که میزان تولید کشاورزی کم شود، بلکه می توان میزان تولیدات را در این بخش افزایش هم داد.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: با یک دهم آب مصرفی در فضای باز می توان در گلخانه به تولید رسید. می توان با استفاده از روش های نوین کشاورزی و تسهیلات دولت در این بخش ها وارد شد. هم اکنون در کل کشور اعم از چاه های عمیق و نیمه عمیق، ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد که البته بسیاری از این چاه ها، نیمه عمیق محسوب می شوند.

میدانی درباره وضعیت تبخیر آب از ذخایر پشت سدها تصریح کرد: ۲ میلیاردمترمکعب آب از پشت سدها تبخیر می شود و برای جلوگیری از تبخیر راه حل هایی وجود دارد ولی اگر بخواهیم طبق روش های موجود عمل کنیم، هر مترمکعب آب حدود ۲ هزارتومان هزینه در بر خواهد داشت.

این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: اگر با استفاده از روش های موجود بتوانیم جلوی تبخیر یک میلیاردمترمکعب آب را بگیریم، ۲ هزار میلیاردتومان هزینه خواهد داشت که تامین این رقم فعلا توجیه اقتصادی ندارد و می توان کارهای بهتری را با این مقدار پول انجام داد.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: