ارزشیابی در دوره ابتدایی از اهمیتی مضاعف برخوردار است

معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش یکی از عناصر مهم و اساسی برنامه‌های درسی همه دوره‌های تحصیلی را ارزشیابی دانست و بر این‌ نکته که این مهم در دوره ابتدایی از اهمیتی مضاعف برخوردار است٬ تأکید کرد.

به گزارش عیارآنلاین، معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با انتشار جوابیه‌ای به دنبال انتشار مطلبی در خبرگزاری خانه ملت به تاریخ ۹۴/۶/۲۳ با عنوان «سیستم ارزشیابی توصیفی ایراداتی دارد/ مردودی در نظام ارزشیابی بی‌معناست» نسبت به آن واکنش نشان داد و جوابیه‌ای صادر کرد که٬ متن آن به شرح زیر است:

«عطف به مطلب درج در آن خبرگزاری به تاریخ ۹۴/۶/۲۳ با عنوان «سیستم ارزشیابی توصیفی ایراداتی دارد/ مردودی در نظام ارزشیابی بی‌معناست» عین جوابیه معاونت آموزش ابتدایی این وزارتخانه را به اطلاع می‌رساند. یکی از عناصر مهم و اساسی برنامه‌های درسی همه دوره‌های تحصیلی، ارزشیابی است، اما در دوره ابتدایی با توجه به حساسیت دوره رشد کودک؛ پایداری یادگیری دانش آموز؛ برقراری ارتباط عمیق دانش آموز با معلم؛ شکل‌گیری شخصیت دانش آموز؛ شکل گیری تصورات اولیه ذهنی از مدرسه، کلاس، معلم، یادگیری، در مقایسه با سایر دوره‌ها از ظرافت، پیچیدگی و اهمیت مضاعف برخوردار است. لذا ارزشیابی در دوره ابتدایی عملی ظریف، حساس، دشوار و در عین حال مهم است و چنانچه به خوبی انجام نشود، خسارات جبران ناپذیری را برای دانش آموزان در طول دوران تحصیل و حتی تا پایان زندگی خواهد داشت.

بی‌تردید دانایان راه می‌دانند که عوامل زیادی بر درصد قبولی تاثیر دارند که در این میان، نمی‌توان نقش رنگین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی را نیز انکار نمود. یک نظام آموزشی کارآمد باید بتواند با ارائه آموزش‌های در خور بستر و شرایط رشد را برای همه دانش‌آموزان فراهم گرداند به گونه‌ای که در پایان یک دوره آموزشی تعریف شده همه بتوانند به پایه‌ بالاتر ارتقا یابند و البته این در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که همه عناصر و عوامل تاثیرگذار از جمله: تحصیلات معلمان، رشته تحصیلی معلمان، فراوانی کلاس‌های چند پایه، درصد دانش آموزان دو زبانه، میزان پوشش تحصیلی پیش دبستانی، ضریب محرومیت، نرخ سواد خانواده و … را آگاهانه کنترل نمود و تاثیر هر کدام از آن‌ها را بر افت تحصیلی سنجید، وگرنه در شرایط فعلی که مشکلات زیادی گریبانگیر آموزش و پرورش و به ویژه دوره ابتدایی است، بزرگ نمایی ۴۷ هزار مردودی، یعنی ۳٫۸ درصد از کل و نادیده گرفتن ۹۶٫۲ درصد قبولی‌ها محل تامل است و این درصد تکرار پایه براساس مستندات، در مقایسه با پنج سال گذشته، روندی کاهنده داشته و خود موفقیتی برای دوره ابتدایی است که شواهد علمی و تجربی نشانگر آن است که این موفقیت، مدیون استقرار حداقلی شیوه نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی موسوم به کیفی- توصیفی می باشد.»

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: