با 8 میلیون لیتر کاهش

میانگین مصرف بنزین کشور ٧٠ میلیون لیتر شد

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته منتهی به دهم مهرماه با هشت میلیون لیتر کاهش نسبت به هفته قبل، به بیش از ٧٠ میلیون لیتر رسید.

به گزارش عیارآنلاین، در بازه زمانی چهارم تا یازدهم مهرماه امسال، ۴٩٣ میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شد که از مصرف روزانه ٧٠ میلیون و ٣۴٢ هزار لیتر این فرآورده نفتی حکایت دارد.

این میزان نسبت به هفته گذشته (۵۴٩ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر) ۵٧ میلیون و ۵٠٠ هزار لیتر کاهش داشته است.

برپایه این گزارش، بیشترین مصرف بنزین در هفته منتهی به یازدهم مهرماه امسال با ٨٠ میلیون و ۵٠٠ هزار لیتر به روز چهارشنبه (٩ مهرماه) و کمترین میزان مصرف آن نیز با ۶۴میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر به روز جمعه ( ١٠ مهرماه) مربوط می شود.

مصرف بنزین سوپر نیز در بازه زمانی یادشده (چهارم تا یازدهم مهرماه) با ٣٠٠ هزار لیتر کاهش نسبت به هفته قبل به ١٨,٣ میلیون لیتر رسید.

برهمین اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین سوپر کشور در این بازه زمانی دو میلیون و ۶١۴ هزار لیتر بوده است.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: