با هدف کاهش انتشار آلایندگی

استاندارد مصرف سوخت خودروهای سبک کشور ارتقا می یابد

رئیس بخش استاندارد، تدوین معیار و ممیزی مصرف سوخت در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از تغییر استاندارد مصرف سوخت خودروهای سبک کشور با هدف کاهش انتشار آلایندگی خبرداد.

به گزارش عیارآنلاین، مریم مهدی نژاد با اشاره به این که از ابتدای امسال تاکنون جلسات کارشناسی متعددی به منظور تدوین معیار مصرف سوخت خودروهای سبک (موضوع ماده ١١ قانون ١٧٧٠) با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن خودروسازان، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، راهور، شرکتهای بازرسی خودرو، وزارت نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری برگزار شد، گفت: پس از جمع بندی، موارد بررسی شده به کمیته اصلی تدوین معیار ارجاع شد تا تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد.

وی با بیان این که در بازنگری استاندارد جاری مصرف سوخت خودروهای سبک، تغییرات اساسی نسبت به استاندارد قبلی صورت پذیرفته است، افزود: استاندارد پیشنهادی، برگرفته از قوانین اتحادیه اروپا در باره انتشار دی اکسید کربن برای خودروهای سواری (Regulation (EC) No ۴۴٣/٢٠٠٩) و خودروهای سبک تجاری (Regulation (EU) No ۵١٠/٢٠١١) است.

بر اساس این گزارش، با تصویب نهایی این استانداردها که از درجه سختگیری بالاتری نسبت به استانداردهای فعلی برخوردارند، خودروسازان کشور موظف می شوند با سرمایه گذاری لازم نسبت به اجرای آن در محصولات خود اقدام کنند.

تلاش برای کاهش انتشار و مصرف سوخت خودروهای تولیدی کشور

مهدی نژاد با اشاره به این که میانگین وزنی انتشار دی اکسید کربن در سال ٩٣ برای خودروهای تولیدی کشور حدود ١٧٧ گرم بر کیلومتر است، تصریح کرد: میزان انتشار برای این خودروها بین ١٣٨ تا ٢٣۴ گرم بر کیلومتر و میانگین وزنی مصرف سوخت برای خودروهای تولید کشور  ٧,۵ لیتر در صد کیلومتر (در بازه ۶ الی ١٠ لیتر در صد کیلومتر) است.

به گفته وی، اتحادیه اروپا برنامه‌ریزی کرده تا حد مجاز انتشار گاز گلخانه‌‌ای دی اکسیدکربن در سال ٢٠١۵ به ١٣٠ گرم بر کیلومتر (معادل ۵,۶ لیتر بر ١٠٠ کیلومتر بنزین) و در سال ٢٠٢٠ به ٩۵ گرم بر کیلومتر (معادل ۴.١ لیتر بر ١٠٠ کیلومتر بنزین) کاهش دهد.

مهدی نژاد با بیان این که در ایالات متحده آمریکا این هدف‌گذاری برای اقتصاد سوخت انجام شده به‌طوری که برای سال ٢٠٢٠ مقدار اقتصاد سوخت برابر با ۴٢,۵ مایل بر گالن (۵.۵ لیتر بر ١٠٠ کیلومتر) لحاظ شده‌است، یادآور شد: در آمریکا هدف‌گذاری اقتصاد سوخت برای کلاسهای مختلف خودرو برحسب سطح تصویر خودرو مقادیر متفاوتی پیش‌بینی می‌شود و عدد فوق حالت میانگین برای طبقه‌های مختلف خودروهای سواری است.

وی ادامه داد: در آمریکا، میزان اقتصاد سوخت استانداردشده برای همه خودروهای سبک (خودروهای سواری، کامیونتها و کامیونهای سواری و ونها) برای سال ٢٠٢٠، مقدار ٣۵ مایل بر گالن (معادل ۶,٧٢ لیتر بر ١٠٠ کیلومتر) به‌صورت قانون به تصویب رسیده‌است.

مهدی نژاد با بیان این که در سال ٢٠١٣ میزان انتشار دی اکسیدکربن خودروهای سواری تولیدی در اروپا به ١٢٩ گرم بر کیلومتر و میزان مصرف سوخت به ۵,۵۴ لیتر در صد کیلومتر رسیده است، گفت: برای جبران اختلاف بین ۵.۶ لیتر در صد کیلومتر اتحادیه اروپا و ٧.۶ لیتر در صد کیلومتر کشور ما نیاز است که معیار استانداردهای مصرف سوخت در کمیته‌های اصلی تدوین به گونه‌ای تدوین و تصویب شود تا با اجرای آن بتوانیم در کمترین زمان ممکن به این معیارها دست پیدا کنیم.

جریمه سنگین اتحادیه اروپا برای تولیدکنندگان خودروهای خارج از استاندارد

وی اظهار کرد: اتحادیه اروپا جرایم سنگینی را برای تولیدکنندگان خودرو در صورت رعایت نکردن حدود مجاز تعیین شده لحاظ کرده است.

مهدی نژاد با اشاره به جرایم لحاظ شده در اتحادیه اروپا برای انتشار دی اکسیدکربن بیش از حد مجاز در دو مرحله افزود: میزان جریمه در بین سال ٢٠١٢ تا ٢٠١٩، برای یک گرم بر کیلومتر اول انتشار اضافه‌تر از حد مجاز، ۵ یورو، یک گرم بر کیلومتر دوم، ١۵ یورو، یک گرم بر کیلومتر سوم، ٢۵ یورو و برای انتشارهای بیشتر از ٣ گرم بر کیلومتر، ٩۵ یورو برای هر گرم بر کیلومتر به‌ازای هر خودرو در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، پس از سال ٢٠١٩، میزان جریمه به‌ازای هر گرم بر کیلومتر بیشتر از حد مجاز، ٩۵ یورو به‌ازای هر خودرو خواهد بود؛ برای نمونه، اگر سازنده‌ای خودرویی با ١٠ گرم بر کیلومتر بیشتر از حد مجاز با تیراژ ١٠٠ هزار دستگاه تولید کند، میزان جریمه آن ٩۵ میلیون یورو خواهد بود.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: