۱۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۸

وزارت نفت متعهد شد؛افزایش ۸۰ میلیون متر مکعبی تولید گاز تا پایان سال

وزارت نفت متعهد شده است تا پایان امسال تولید گاز از میدان مشترک گازی پارس جنوبی ۸۰ میلیون متر مکعب افزایش یابد.

به گزارش عیارآنلاین، افزایش تولید گاز از میدان پارس جنوبی در سال جاری با تکمیل فازهای اولویت اول و راه‌اندازی یک ترین از دو فاز اولویت دوم این میدان محقق خواهد شد.

رکن‌الدین جوادی؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره جزئیات افزایش تولید گاز از میدان پارس جنوبی توضیح داده است: ” در مهرماه ظرفیت فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی کامل می شود و این دو فاز به طور رسمی در پایان این ماه توسط رئیس جمهور افتتاح می‌شود. اواخر بهمن یا ابتدای اسفند نیز این برنامه برای فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی تکرار خواهد شد. همچنین یک ترین (ردیف) از فازهای ۱۹ و یک ترین نیز از فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی تا پایان امسال وارد مدار تولید می‌شود.

هم اکنون تولید گاز از فاز ۱۵ و ۱۶ میدان گازی پارس جنوبی حدود ۳۵ میلیون متر مکعب در روز است که با تکمیل طرح توسعه این فاز تولید گاز آن با ۱۵ میلیون متر مکعب افزایش به روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.

هم چنین در حال حاضر با راه‌اندازی یک ترین از فاز ۱۷ و  ۱۸ پارس جنوبی حدود ۱۲٫۵ میلیون متر مکعب گاز از مخزن این میدان برداشت می‌شود که با تکمیل طرح توسعه این رقم به ۵۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.

در صورت تکمیل و راه‌اندازی یک ترین از فازهای ۱۹ و ۲۰ پارس جنوبی از هر کدام از این فاز‌ها روزانه ۱۲٫۵ میلیون متر مکعب گاز تولید خواهد شد.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: