معاون وزیر نیرو

برداشت غیرمجاز از منابع زیرزمینی آب تهدید ملی است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه بیش از ۵۵ درصد از مجموع آب مصرفی کشور از منابع زیرزمینی تأمین می شود، گفت: برداشت غیرمجاز از منابع زیرزمینی آب یک تهدید ملی است.

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا دائمی اظهار داشت:‌ سالانه ۹۴ میلیارد مترمکعب در کشور آب مصرف می شود که این میزان مجموع مصارف آب در تمامی بخش هاست.

وی افزود:‌ از این میزان ۵۲ میلیاردمترمکعب از منابع زیرزمینی آب برداشت می شود که بیش از ۵۵ درصد مجموع مصرف آب کشور است.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی با بیان اینکه باید میزان برداشت ها از منابع زیرزمینی آب را کاهش دهیم، گفت:‌کاهش برداشت ها از منابع زیرزمینی آب، با حذف برداشت های غیرمجاز و بازنگری بر روی پروانه های بهره برداری در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بیشی از نیمی از دشت های کشور در وضعیت بحرانی منابع زیرزمینی آب قرار دارند و این مسئله با شور شدن آب چاهها، افت شدید تراز آب و فرونشست زمین ها خود را نشان می دهد.

دائمی تصریح کرد: برداشت غیرمجاز از منابع زیرزمینی آب یک تهدید ملی است؛ خوشبختانه توانستیم در دو سال فعالیت دولت یازدهم یک همگرایی و تعامل خوبی را در سطح دولت برای ساماندهی برداشت ها از منابع زیرزمینی آب به وجود آوریم و در این زمینه از همکاری قوه قضائیه نیز بهره خواهیم گرفت.

وی خاطرنشان کرد: دستیابی به هدف احیای منابع زیرزمینی آب، راهی طولانی است که همت همگانی را می طلبد؛ تمامی نهادها و سازمانهای مربوطه زیرنظر شورای عالی آب و در طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی کشور گردهم آمده اند تا این مهم را به انجام برسانند.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: