توقف تولید ۶ مدل کامیون، ۶ مدل اتوبوس و ۳ مدل مینی بوس در ماه گذشته

در مرداد ماه سال جاری در مقایسه با مرداد سال ۹۳ تولید ۶ مدل اتوبوس، ۶ مدل کامیون و همچنین ۳ مدل مینی‌بوس متوقف شده است.

به گزارش عیارآنلاین، براساس صنعت و تجارت در مرداد ماه امسال تولید اتوبوس شهری LCK6120G شرکت پیشرو دیزل آسیا با افت صد درصدی از ۲۰ دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

در این مدت تولید اتوبوس SITRA C-300 شرکت هوراند خودرو دیزل نیز با کاهش صد درصدی از یک دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر رسید.

مرداد ماه امسال تولید اتوبوس شهری دیزل ۳۰۱۲ شرکت شهاب خودرو هم با کاهش صد درصدی از ۱۰ دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

در این مدت تولید اتوبوس اسکانیا بین شهری نیز با افت صد درصدی از ۲۲ دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

مرداد ماه امسال تولید اتوبوس مان R07 شرکت یاوران خودرو شرق با کاهش صد درصدی از سه دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

در این مدت تولید اتوبوس شهری دیزلی شرکت آکیا دویچ نیز با افت صد درصدی از ۳۰ دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

تولید چند سنگین وزن خودرویی متوقف شد

مرداد ماه امسال تولید کامیون M1929 شرکت ارس خودرو دیزل با افت ۱۰۰ درصدی از ۳۰ دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

در این مدت تولید کامیون کمپرسی بنز LK1924 شرکت ایران خودرو دیزل با افت ۱۰۰درصدی از ۳۰۱ دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

مرداد ماه امسال تولید کشنده (T375 4*2) شرکت سایپا دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۲۲۰ دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

در این مدت تولید کامیون کاویان K119 تولیدی شرکت کاریزان خودرو ساوه با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۹۰ دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

مرداد ماه امسال تولید کامیون کشنده ماز ۵۴۴۰۱۸ شرکت آذهایتکس با افت ۱۰۰درصدی از ۹ دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

تولید کامیونت JMC شرکت رایان فن گستر دیزل نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی از سه دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

مرداد ماه امسال تولید کامیون کشنده اسکانیا شرکت ماموت دیزل نیز با افت ۱۰۰ درصدی از ۱۲۴ دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

تولید ۳  مدل مینی‌بوس متوقف شد

مرداد ماه امسال تولید مینی‌بوس اویکو شرکت پیشرو دیزل آسیا با افت صد درصدی از یک دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

در این مدت تولید مینی‌بوس (SITRA (C-140 شرکت هوراند خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از شش دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر رسید.

مرداد ماه امسال تولید مینی‌بوس دیزلی KLQ6608 شرکت آکیا دویچ با افت صد درصدی از ۱۰ دستگاه در مرداد ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: