سهم ایران در استفاده از انرژی گرمایش زمین صفر است+جدول

در حالی که همچنان سهم ایران در استفاده از انرژی گرمایش زمین صفر است، کشورهایی در سطح جهان هستند که گوی سبقت را در بهره گیری از انرژی گرمایش زمین از دیگر کشورها ربوده اند.

به گزارش عیارآنلاین، مدت هاست که بشر از انرژی گرمایش زمین استفاده می کند. این مسئله به سالها و قرن ها پیش باز می گردد؛ به زمانی که اولین بار بشر به آبهای گرم طبیعی چشمه های آبگرم ورود کرد و از گرمای طبیعی آن برای شستشو، آب تنی و درمان استفاده کرد. آب در چشمه های آب گرم به صورت طبیعی با انرژی گرمایش زمین، گرم شده است.

اما در قرن بیستم، بشر به این مسئله واقف شد که می تواند از انرژی گرمایش زمین، فراتر از چشمه های آبگرم منتفع شود. ابتدا استفاده از انرژی گرمایش زمین برای کاربردهای حرارتی و سپس برای تولید برق مورد توجه قرار گرفت. در طی سالها پژوهش و انجام پروژه های متعدد، اکنون کشورهای مختلفی از انرژی گرمایش زمین استفاده می کنند؛ به طوری که سالانه در جهان حدود ۲ هزار و ۸۲۶ تراوات ساعت انرژی الکتریکی از انرژی گرمایش زمین تولید می شود.

سهم ایران از این میزان صفر است. یعنی کشورمان تا امروز نتوانسته حتی یک کیلووات ساعت از انرژی گرمایش زمین برق تولید کند. دلیل آنرا می توان در عدم توجه به این بخش از منابع طبیعی انرژی دانست. در سالهای اخیر پروژه ای به صورت پایلوت در کشورمان تعریف شده که اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.

نیروگاهی در منطقه مشکین‌شهر استان اردبیل که با هدف بهره‌گیری از انرژی طبیعی گرمایش زمین برای تولید انرژی الکتریکی در دست احداث است، نخستین پایلوت استفاده از انرژی گرمایش زمین در ایران است. در این پروژه تاکنون ۱۱ حلقه چاه حفر شده که از این تعداد ۷ حلقه چاه به مخزن میدان زمین گرمایی رسیده است. در جدیدترین وضعیت این نیروگاه، پیمانکار ساخت آن انتخاب شده و قراردادهای این طرح با پیمانکار بسته شده است.

در حالی که همچنان سهم ایران در استفاده از انرژی گرمایش زمین صفر است، کشورهایی در سطح جهان هستند که گوی سبقت را در بهره گیری از انرژی گرمایش زمین از دیگر کشورها ربوده اند.

در جدول زیر کشورهایی که بیشترین برق را با استفاده از نصب نیروگاه‌های زمین گرمایی تولید می کنند، آورده شده اند.

در جدول زیر کشورهایی که بیشترین حرارت را توسط آب‌های‌گرم زمین‌گرمایی تولید می‌کنند، آورده شده اند.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: