کاهش نرخ رشد ترانزیت کالا در دوسال گذشته

با توجه به تاکیدات دولت در امر توسعه و شکوفایی اقتصادی، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه ی ترانزیت کالا در مقایسه با دوره‌های گذشته مناسب نبوده و لازم است برای استفاده ی بیشتر از این ظرفیت تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

به گزارش عیارآنلاین، ترانزیت کالا به عنوان یکی از اجزای خدمات حمل و نقل، ابزاری است که کشورهای مختلف متناسب با موقعیت جغرافیایی خود برای ایجاد تنوع در منابع درآمدی و ایجاد اشتغال پایدار از آن استفاده می‌کنند . کشور ما نیز به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی خود امکان استفاده از ترانزیت برای دستیابی به اهداف فوق را دارد به علاوه کاهش اثر تحریم‌ها یکی دیگر از مزایای ترانزیت برای ایران است.

بنابراین بررسی روند روبه رشد اما کم رونق آمار ترانزیت کالا از ایران که عمدتا با تکیه بر کریدور شمال ـ جنوب شکل گرفته ضروری می­‌باشد.

نمودار زیر بر گرفته از آمار سالیانه سازمان راهداری در حوزه ی ترانزیت کالا می باشد که به بررسی روند ۱۰ سال گذشته ترانزیت به تفکیک حوزه ی نفتی و غیر نفتی می پردازد.

بنا بر آمار دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی کشور در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۲ میلیون و ۳۴۰هزار تن کالا از طریق جاده ای ترانزیت شد و با احتساب ترانزیت ریلی که با حجمی بالغ بر ۶۸۲ هزار تن در سال گذشته صورت گرفت جمعا ۱۳ میلیون تن در این سال ترانزیت انجام شده است.

۲(۱)

همانطور که ملاحظه می شود در دو سال اخیر، از نرخ رشد ترانزیت کاسته شده است به طوریکه در سال ۹۲ نه تنها رشدی اتفاق نیفتاد، بلکه برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته، کاهش ترانزیت نسبت به سال گذشته رخ داد با این حال در سال ۹۳ این روند با افزایش جزئی نسبت به سال ۹۲ تا حدودی جبران شد.

این در حالی است که براساس برآورد حاصل از بررسی آمار انجمن حمل و نقل دریایی، فقط حجم بار کانتینری در مسیرهایی که بار آنها امکان عبور از مسیر کریدور شمال ـ جنوب را دارد بیش از ۲۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ بوده است. به عبارت دیگر عدم بهره برداری مناسب از زیرساخت ها و مدیریت نادرست در این امر سبب شده تا چنین ظرفیت بالقوه‌ای هدر رود.

در نهایت می‌توان گفت با توجه به تاکیدات دولت در امر توسعه و شکوفایی اقتصادی، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه ی ترانزیت کالا در مقایسه با دوره‌های گذشته مناسب نبوده و لازم است برای استفاده ی بیشتر از این ظرفیت تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: