وزیر صنعت عنوان کرد؛

طرح ویژه دولت برای فرصت‌های مطالعاتی اساتید دانشگاهها

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه طرحی خبرداد که بر مبنای آن، اساتید دانشگاهها به جای اینکه برای فرصت مطالعاتی خود به خارج از کشور بروند، در صنایع دوره های مطالعات تکمیلی خود را بگذرانند.

به گزارش عیارآنلاین،محمدرضا نعمت‌زاده در گردهمایی دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت گفت: وزارت ضنعت، معدن و تجارت طرحی را تهیه کرده است که بر مبنای آن،  اساتید دانشگاه‌ها به جای اینکه برای فرصت مطالعاتی  خود به خارج از کشور بروند در واحدهای صنعتی ومعدنی داخل در این مدت حضور یابند.

وزیرصنعت، معدن وتجارت افزود:در این راستا دستورالعملی را با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تازگی به امضاء رسیده که در قالب آن اساتید دانشگاه‌ها دوره‌های مطالعات تکمیلی خود را در بخش صنایع و معادن کشور انجام دهند. همچنین طرحی تهیه‌ شده که پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیاییم در صنایع بزرگ هر استانی که دارای دانشگاه‌های بزرگ و جامع هستند قرارداد تمام وقت با دانشگاه همان استان منعقد کرده و طی آن دانشگاه به عنوان بازوی فکری، پژوهشی و آموزشی بخش صنعت ومعدن عمل کند.

وی تصریح کرد: در این راستا برای اجرای این طرح ده دانشگاه مشخص شده‌اند و صنایع مرتبط که می‌تواند با اینها همکاری درازمدت داشته باشد را تعیین نموده و اطلاعات بیشتر این موضوع در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

نعمت زاده، بر اینکه می‌بایست در تصمیمات خود خلق ثروت کنیم یادآور شد: به تنهایی خلق دانش کافی نبوده و می‌بایست دانش را برای ثروت، رفاه اجتماعی و توانمندی اقتصاد ملی و… به کار گیریم که چنین موضوعی باید بیشتر در دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد. همچنین در ابتدای راه ارتباط صنعت با دانشگاه ممکن است قدری مشکل باشد چرا که دارای دو فرهنگ متفاوت می‌باشند ولی می‌توان با همکاری و همدلی به این مهم برسیم که البته به پیشرفت‌هایی در این زمینه نایل شدیم.

وی اظهار داشت: برای مستحکم نمودن ارتباط دانشگاه با صنعت لازم است تا با تعامل و همفکری‌های مشترک به راهکارهای عملی و اجرایی دست یابیم. این در حالی است که بعد از انقلاب اسلامی همیشه بحث ارتباط صنعت با دانشگاه مطرح بوده بنابراین برنامه های اجرایی برای این موضوع برداشته ایم.

نعمت زاده ادامه داد: اولین اقدام کار پژوهشی مشترک است که می‌بایست صنعت با دانشگاه آن را انجام داده و دانشگاه‌ها کمک کنند این اقدام در صنعت رخ دهد. بر این اساس بنا داریم با انجام پروژه‌های مشترک صنعت با دانشگاه می‌توان دانش فنی تولید کرد چرا که پژوهش به تنهایی کارساز نیست.

وی با اشاره به اینکه دانش باید محصول تولید کند، ‌ افزود: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری بر استفاده از توانمندی‌های داخلی بخصوص نیروی انسانی کارآزموده که بتوانند اقتصاد دانش‌بنیان خلق کنند تأکید نموده و جملگی اینها برای تحقق توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت ملی خواهد بود

منبع:مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: