مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران خبر داد سلامت نیوز: پرداخت مطا

پرداخت مطالبات مراکز و موسسات درمانی طرف قرارداد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه مقرر شده بود ۷۵۰ میلیارد تومان طی چند روز گذشته از طریق خزانه، در اختیار این سازمان قرار بگیرد گفت: اکنون این امر محقق شده و توانستیم بخش قابل توجهی از مطالبات مراکز و موسسات درمانی در سال ۹۴ را پرداخت کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، محمد جواد کبیر با بیان اینکه متاسفانه در سال گذشته منابع به میزان محاسبات انجام شده در اختیار این سازمان قرار نگرفت اظهار کرد: این امر باعث شد تا نتوانیم به تعهداتمان در طرح تحول سلامت عمل کنیم.

وی با بیان اینکه۶۰درصد از تخصیص‌هایمان را مطابق قولی که داده شده دریافت کردیم عنوان کرد: با توجه به تعهدی که این سازمان در ارائه خدمات بیمه‌ای دارد، مکلف است تا پرداختی به مراکز و موسسات درمانی را به موقع انجام دهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: در طرح تحول سلامت این افتخار را داشتیم تا ۸۰ درصد هزینه‌های بستری را در بیمارستان‌های دولتی تقبل کنیم.

منبع: سلامت‌نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: