خیز جهان برای انرژی های تجدیدپذیر

آژانس بین المللی انرژی در گزارشی که جمعه منتشر شد اعلام کرد انرژی های تجدید پذیر (بادی ،‌خورشیدی ،انرژی حاصل از نیروگاه های برقابی و …) ۲۶ درصد تولید برق را در جهان در سال ۲۰۲۰ تشکیل می دهد . این رقم در سال ۲۰۱۳،‌ ۲۲ درصد بود.

به گزارش عیارآنلاین،آژانس بین المللی انرژی در گزارش میان مدت خود درباره انرژی های تجدید پذیر که جمعه منتشر شد ، توضیح داد تا سال ۲۰۲۰،‌ ۷۰۰ مگاوات ظرفیت جدید انرژی های پاک برقرار خواهد شد که معادل ۷۰۰ راکتور هسته ای خواهد بودو این مسئله تقریبا دو سوم ظرفیت های جدید افزوده شده به سامانه برق جهانی را تا این تاریخ تشکیل می دهد.

تحول انرژی های تجدید پذیر به ویژه در کشورهای نوظهور اهمیت دارد. چین به تنهایی ۴۰ درصد ظرفیت های جدید برقرار شده را با خود اختصاص می دهد.

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد در شمار زیادی از کشورها با انرژی های تجدید پذیر به ویژه انرژی های بادی و خورشیدی هزینه ها به شدت کاهش یافته است و انرژی های رقابت پذیر در مقایسه با دیگر انواع انرژی شده است.

این مورد به ویژه در آفریقای جنوبی ، برزیل ، خاورمیانه یا در برخی از ایالت های آمریکا مشاهده شده است .
آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش بینی می کند ۲۳۰ میلیارد دلار هر سال تا سال ۲۰۲۰ برای توسعه انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری خواهد شد .سال گذشته ، سرمایه گذاری ها به ۲۷۰میلیارد دلار بالغ شده بود.

این برآورد از «کاهش روند برقراری ظرفیت های جدید و همچنین کاهش هزینه های سرمایه گذاری ها برای فناوری های پویا تر به ویژه خورشیدی و بادی زمینی » ناشی می شود.

کاهش هزینه های این انرژی ها که در سال های اخیر حفظ شده است قرار است ادامه یابد.
آژانس بین المللی انرژی درباره سوخت های زیستی با احتیاط سخن می گوید. این سوخت ها نیز در عین حال با وجود کاهش قیمت نفت با روندی باثبات افزایش می یابد.

این نوع سوخت ها ۴ درصد تقاضای سوخت حمل و نقل جاده ای را در سال ۲۰۲۰تشکیل می دهد.آژانس بین المللی انرژی در عین حال هشدار می دهد موفقیت توسعه انرژی های تجدید پذیر و بنابراین مبارزه با تغییرات آب و هوایی مستلزم کاهش تردیدها در زمنیه مقرراتی است که مانع ایجاد گسترده تر این نوع انرژی ها است .

این سازمان اعلام می کند هرچند انرژی های بادی و خورشیدی به سطح بالای حمایت دولتی نیاز ندارد ،‌جذابیت آنها به شدت به چارچوب مقرراتی و کارکرد بازار بستگی خواهد داشت .

در کشورهای نوظهور ، خطرها امروزه « موانع قانونی ، الزامات شبکه ها و شرایط اقتصاد خرد است درحالی که در کشورهای توسعه یافته ،‌توسعه سریع انرژی های تجدید پذیر ایجاب می کند مراکز تولید برق از طریق سوخت های فسیلی بسته شود.»

منبع:عصرنفت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: