۱۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۵
افزایش بازده نیروگاه گازی با افزودن آب‌شیرین‌کن

یک تیر و دو نشان

میانگین بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور ۳۷% است که نسبت به نیروگاه‌های حرارتی مشابه در دنیا بازده کمتری دارند. محاسبات نشان می‌دهد اگر بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور ۲% افزایش یابد به میزان مصرف گاز بخش خانگی استان خراسان رضوی در سال صرفه‌جویی صورت می‌گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، نیروگاه‌های حرارتی مراکزی هستند که طی فرایندی، انرژی فسیلی را به انرژی برق تبدیل می‌کنند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های معرفی و مقایسه نیروگاه‌ها بازدهی نیروگاه است. بازده نیروگاه از تقسیم ارزش حرارتی برق تولیدی به ارزش حرارتی سوخت دریافتی محاسبه می‌گردد. بر اساس آمار منتشر شده وزارت نیرو [۱]، میانگین بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال ۱۳۹۳ برابر با ۳۷% است. در شکل (۱) بازده انواع نیروگاه‌های حرارتی نشان داده شده است.

نیروگاه

شکل (۱) بازده انواع نیروگاه‌های حرارتی کشور

بر این اساس، نیروگاه‌های گازی بیش از ۷۰% از انرژی فسیلی دریافتی را در مرحله تولید برق تلف می‌کنند. مقایسه بازده نیروگاه‌های حرارتی مشابه در دنیا نشان می‌دهد نیروگاه‌های حرارتی کشور از بازده پایین‌تری برخوردار هستند. در شکل (۲)، بازده میانگین نیروگاه‌های حرارتی چند کشور نشان داده شده است:

نیروگاه ۲

شکل (۲) بازده میانگین نیروگاه‌های حرارتی چند کشور [۲]

بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور در حالی مقدار کمتری نسبت به دنیا دارد که محاسبات نشان می‌دهد که با افزایش ۲ درصدی در میانگین بازدهی نیروگاه‌های حرارتی کشور، سالانه ۳٫۶ میلیارد مترمکعب (معادل کل گاز مصرفی بخش خانگی استان خراسان رضوی) در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود.

به منظور افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی، راهکارهای گوناگونی مطرح شده است. ۲ راهکار اصلی برای افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی کشور عبارتند از:

۱. اضافه شدن بخش بخار به نیروگاه گازی و تبدیل شدن به نیروگاه سیکل ترکیبی (افزایش بازدهی از ۳۰ به ۴۵ درصد)

۲. اضافه شدن بخش بخار و واحدهای شیرین‌سازی آب به نیروگاه‌های گازی (افزایش بازدهی از۳۰ به ۸۰ درصد)

راهکار دوم علاوه بر افزایش بازدهی نیروگاه، مقدار قابل توجهی آب شیرین هم تولید می‌کند. با بررسی نیروگاه‌های گازی کشور، حدود ۳۰% از نیروگاه‌های گازی کشور در حاشیه نوار ساحلی جنوب کشور هستند که قابلیت افزودن واحدهای شیرین‌سازی آب را دارند و می‌توانند کمبود آب استانهای حاشیه خلیج فارس را تامین کنند.

پیشنهاد می‌گردد به منظور افزایش بازدهی نیروگاه‌های گازی کشور و تامین کمبود آب استان‌های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، واحدهای شیرین‌سازی آب در کنار نیروگاه‌های گازی احداث گردد.

*********************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] آمار تفصیلی صنعت برق ایران، ویژه مدیریت راهبردی

[۲] International comparison of fossil power efficiency– Update 2014

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: