دستور مستقیم وزیر جهاد برای برقدار کردن ۴۵ هزار چاه آب کشاورزی

در راستای عملیاتی شدن مصوبه شورای اقتصاد،ماموریت برقدار کردن چاه های آب کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، به موسسه جهاد نصر ابلاغ شد.

به گزارش عیارآنلاین،در ابلاغیه مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به مدیرعامل موسسه جهاد نصر آمده است: نظر به مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی در مورد مکانیزه کردن سیستم های آبیاری و استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی و همچنین درخواست حدود ۴۵ هزار متقاضی برای برقدار کردن چاه های آب به دلیل کاهش هزینه های تولید، مقرر می گردد تا موسسه جهاد نصر در چارچوب مصوبه شماره ۱۵۷۱۵۶ مورخ ۱۰/۱۲/۹۳ شورای اقتصاد به منظور برقدار کردن چاه های آب کشاورزی به صورت جدی اقدام نماید.

مقتضی است برنامه زمانبندی اجرای کار را با هماهنگی معاونت های برنامه ریزی و اقتصادی و آب و خاک تنظیم و ارسال کنید و به صورت مستمر گزارش پیشرفت عملکرد را به اینجانب ارائه دهید.

 

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: