۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۸
معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد

تدوین الزامات ساختاری به منظور اعتلای اخلاق حرفه‌ای در آموزش پزشکی

معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای گفت: در صورت تحقق این بسته، الزامات ساختاری به منظور اعتلای اخلاق حرفه‌ای در آموزش علوم پزشکی تدوین می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین،محمدباقر لاریجانی  در رابطه بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای که یکی از بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به شمار می‌رود، اظهار داشت:‌ این بسته ناظر به دو سیاست، نهادینه‌سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت و نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای است.

وی افزود: در صورت تحقق بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای انتظار می‌رود الزامات ساختاری و برنامه‌ای به منظور اعتلای اخلاق حرفه‌ای همچنین شاخص‌های تحقق اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های آموزشی مرتبط با علوم پزشکی تدوین شود.

معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: تدوین برنامه‌های اعتباربخشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در حوزه اخلاق حرفه‌ای و شفاف‌سازی وظایف و اختیارات حوزه‌های ستادی و محیطی در زمینه اعتلای اخلاق حرفه‌ای همچنین طراحی الگوی بهره‌مندی از آموزه‌های دینی در راستای اعتلای اخلاق حرفه‌ای می‌تواند موارد یکی از مواردی باشد که در صورت تحقق بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای به آن دست یابیم.

لاریجانی بیان داشت: ارتقای دانش و انگیزش اعضا هیات‌ علمی دانشگاه‌ها در زمینه اخلاق حرفه‌ای از مجرای برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت آکادمی از دیگر خروجی‌های مورد انتظار بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای است.

وی طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش را یکی از محورهای بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای عنوان داشت و گفت:‌ طراحی و استقرار نظام دیده‌بانی، نیازسنجی، آسیب‌شناسی و ارتقا ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای پزشکی در نظام آموزش عالی سلامت از دیگر محورهای این بسته به شمار می‌رود.

لاریجانی اظهار داشت:‌تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان برای نهادینه سازی ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای در موسسات آموزش سلامت، همچنین ترویج و توسعه زیرساخت‌های اخلاق‌های حرفه‌ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت از محورهای بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.

معاون آموزش وزارت بهداشت گفت: حمایت از تاسیس و فعالیت‌های انجمن‌های علمی و دانشجویی مرتبط با اخلاق حرفه‌ای، شبکه‌سازی موسسات و متخصصین حوزه اخلاق حرفه‌ای همچنین ارتقا گفتمان بین‌رشته‌ای اخلاق پزشکی و حمایت از نظریه‌پردازی در این حوزه از اهداف محور ترویج و توسعه زیرساخت‌های اخلاق حرفه‌ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت است.

وی افزود: استقرار نظام پایش رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در حوزه‌های آموزش، پژوهش،‌ درمان و امور اداری همچنین لحاظ نمودن شاخص رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در رتبه‌بندی و اعتباربخشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی از اهداف محور تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت کوریکولوم است.

لاریجانی گفت: هدفگذاری ارزشی در برنامه‌های آموزشی، تدوین محتوای ارزش مستقیم و غیرمستقیم برای برنامه‌های آموزشی، استفاده از روش‌های آموزشی متناسب برای انتقال ارزش‌ها نیز از اهداف محور طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش در بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای است.

 

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: