۲۷۰ هنرستان کاردانش مجری طرح تعالی مدیریت مدرسه هستند

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: از ۵ هزار و ۷۰۰ مدرسه، حدود ۲۷۰ مدرسه فنی و حرفه و ای و کاردانش طرح تعالی مدیریت مدرسه را اجرا می کنند.

به گزارش عیارآنلاین، سید مصطفی آذرکیش گفت: در آستانه روز ملی بازگشایی مدارس و در هفته پایانی شهریورماه، یک برنامه آموزشی برای ارتقای کیفیت آموزشی و اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه داریم .

وی ادامه داد: دومین دوره آموزشی تکمیل تامین مدرسی برنامه تعالی مدیریت مدرسه با حضور مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، علی زرافشان معاون آموزش متوسطه، عظیم محبی مدیرکل متوسطه اول، محسن حسینی مقدم و جمعی از مربیان و معاونان متوسطه استان ها برگزار شد.
آذرکیش اشاره کرد: در دوره های آموزشی برنامه تعالی مدیریت مدرسه، از سراسر کشور افرادی به عنوان نمایندگان مجری این طرح با مجموعه ای از سخنرانی های علمی آشنا شده و اهداف اجرایی را تببین می کنند.
وی تصریح کرد: سال گذشته ۵ هزار و ۷۰۰ مدرسه طرح تعالی مدیریت مدرسه را اجرا کردند که سالانه با شیب ملایمی به تعداد مدارسی که این طرح را اجرا می کنند، افزوده می شود.
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: برای هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای برنامه اجرای طرح تعالی مدیریت را در دستور کار داریم تا علاوه بر اینکه به مدیران برای خودارزیابی کمک شود، فعالیت ها به سمت ارتقای کیفیت پیش روند.
آذرکیش اشاره کرد: در جلسات حضور تکمیل شده ای از استان ها برای برگزاری این برنامه ملی در حوزه کیفیت وجود دارد همچنین در بازدیدهای استانی برنامه های حوزه هنرستان بررسی می شود.
وی به هدف اجرای طرح تعالیم مدیریت مدرسه اشاره و تصریح کرد: هر واحد آموزشی براساس شرایط خود این طرح را پیگیری می کند و براساس هدف از کمک مشاروان و ارزیابان استفاده کرده تا فعالیت ها را جهت یابی کند تا پس از ارزیابی هنرستان ها درجه بندی شوند.
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: در هنرستان های کاردانش همزمان با این برنامه آموزش و توانمندسازی مدیران و هنرآموزان صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: سال گذشته ۲۲ دبیرخانه کاربری کشوری کاردانش آموزش ۲ روزه داشتند تا آن ها را در بحث ارتقای کیفیت آموزشی و استفاده از ظرفیت ها به کار ببرند.
آذرکیش بیان کرد: برای ۱۰۵ هنرستان کشاورزی نیز برگزاری آموزش های ارتقای کیفیت آموزشی را داریم تا اطلاعات آن ها را به روز رسانی کنیم.
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش افزود: از ۵ هزار و ۷۰۰ مدرسه، حدود ۲۷۰ مدرسه فنی و حرفه و ای و کاردانش طرح تعالی مدیریت مدرسه را اجرا می کنند.
وی با بیان اینکه آموزش های متوسطه متناسب با سیاست ها است، گفت: باید در همه استان ها و در همه دوره ها طرح تعالی مدیریت مدرسه اجرا شود.
منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: