۲۸ شهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۰

اقتصاد مقاوم،علم پیشرفته و روحیه انقلابی‌گری ملت را در برابر دشمنان قوی می‌کند

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اقتصاد قوی و مقاوم، علم پیشرفته و روحیه انقلابی‌گری،ملت ایران را در برابر دشمنان قوی می کند، گفت:مقام معظم رهبری با درک مشکلات جامعه بر این موضوع تاکید کرده‌اند.

جعفر قادریبه گزارش عیارآنلاین، جعفرقادری به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی براینکه اقتصاد قوی و مقاوم، علم پیشرفته و روحیه انقلابی‌گری،سه راه قوی شدن ملت ایران در برابر دشمن است، اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب به خوبی با مشکلات جامعه آشنا هستند و دلیل بیان این موضوع ازسوی ایشان نیز به این دلیل است که هیچ یک از ۳ مورد مطرح شده به تنهایی با آرمان ها و باورهای جامعه سازگاری ندارد.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی افزود: بطورمثال روحیه انقلابی بدون داشتن پایه‌های علمی مناسب نمی تواند مشکلات جامعه را حل کند و باید این سه مهم همواره در کنار یکدیگر قرار داشته باشند تا وضعیت به سطح مطلوب و مد نظر ایشان ارتقا یابد.

وی تصریح کرد: همچنین باید توجه داشت که با وجود اقتصاد قوی و مقاوم و علم پیشرفته، بدون روحیه انقلابی مانند کشورهای غربی خواهیم شد و برای کشوری مانند ایران که هدفش حمایت از مردم مظلوم و محرومان است، داشتن روحیه انقلابی امری اجتناب ناپذیر است.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس عنوان‌کرد:اقتصاد قوی و مقاوم،علم پیشرفته و روحیه انقلابی‌گری همواره باید در کنار یکدیگر قرار داشته باشند و ثمره آنها نیز قوی شدن ملت ایران در برابر دشمنان است.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: