کارت سوخت حذف نمی شود/ پیشنهادها برای احیای کارت سوخت روی میز دولت

تصمیم گیری در خصوص استفاده یا عدم کاربرد کارت‌های هوشمند سوخت برعهده نهادهای حاکمیتی است. در این موضوع، مجلس و دولت تصمیم گیر هستند نه اتحادیه جایگاه داران. در این راستا برای بکارگیری بیشتر کارتهای سوخت شخصی پیشنهاداتی نیز به دولت ارائه شده که درصورت تصویب به زودی اجرا خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین،ضمن رد اظهار نظر رییس انجمن جایگاه داران سوخت مبنی براینکه پمپ بنزین‌ها آمادگی حذف کارت‌های سوخت را دارند، تصریح کرد: تصمیم گیری در خصوص استفاده یا عدم کاربرد کارت‌های هوشمند سوخت برعهده نهادهای حاکمیتی است. در این موضوع، مجلس و دولت تصمیم گیر هستند نه اتحادیه جایگاه داران. در این راستا برای بکارگیری بیشتر کارتهای سوخت شخصی پیشنهاداتی نیز به دولت ارائه شده که درصورت تصویب به زودی اجرا خواهد شد.

درباره مزایای استفاده از کارت هوشمند سوخت تصریح کرد: عرضه سوخت از طریق کارت‌های هوشمند سوخت، دستاوردهای بسیاری برای کشور داشته است که یکی از مهمترین آنها امکان مدیریت، کنترل مصرف و نظارت بر میزان مصرف کاربری‌های مختلف است.

وی به گزارش گیری روزانه، ماهانه و سالیانه مصرف سوخت اشاره کرد و افزود: سهمیه بندی بنزین تنها یکی از قابلیت‌های سامانه هوشمند سوخت بوده و جلوگیری از قاچاق بنزین از دیگر مزایای این سامانه است.

وی افزود: چنانچه برخی افراد کمبود کارت سوخت جایگاه داران را باعث ایجاد صف می‌دانند، بهتر است مردم را به استفاده از کارتهای شخصی برای سوخت گیری تشویق کنند نه اینکه به این بهانه پیشنهاد تعطیلی کل سامانه را بدهند.

قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به اختلاف قیمت قابل توجه بنزین در ایران با برخی کشورهای همسایه، یکی از تهدیدات جدی این گونه پیشنهادات نظیرحذف کل سامانه را از سر گیری مجدد قاچاق این فرآورده نفتی دانست.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: